Utvalgte videoer

Prisforelesning HUMSAM-prisen 2023: Bård Harstad

Les mer

Demokratiets tilstand 2023: Hvor går demokratiet?

Les mer

Fosen-saken - en casestudie i forholdet mellom demokrati og rettsstat

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld deg på nyhetsbrevet

Notert

Nils Chr. Stenseth
01.03.2023

Gunnerusmedaljen til akademimedlem Nils Christian Stenseth

Det Konglige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) har besluttet å tildele Gunnerusmedaljen 2023 til Nils Christian Stenseth. Gunnerusmedaljen deles ut hvert år, og tildeles blant annet på bakgrunn av fremragende vitenskapelig innsats innen én eller flere disipliner. Selve medaljen overrekkes på DKNVS høytidsdag fredag 3. mars i Erkebispegården, og er selskapets høyeste utmerkelse. 

Nils Christian Stenseth tildeles medaljen for sin "fremragende forskning innen biologi og bygging av toppforskningsmiljøer", samt for sin "betydningsfulle og omfattende innsats" for å fremme vitenskapen i samfunnet; både nasjonalt og internasjonalt. Stenseth er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, og leder av gruppen for biologi samt Akademiets klimautvalg. Stenseth er, med sine mer enn 800 artikler og 64 000 siteringer, en av Norges mest produktive og siterte forskere. 

 

Helge Jordheim
27.02.2023

Akademimedlem Helge Jordheim er av den Kungliga Vitterhetsakademien tildelt Gad Rausings pris 2023 

Gad Rausings pris for fremstående humanistisk forskergjerning er tildelt Helge Jordheim. Det fremkommer av en pressemelding fra Kunglige Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 23. februar 2023.

Jordheim er medlem i Akademiet og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo (UiO). Han tildeles prisen for hans "innovativa och inflytelserika forskning på det kulturhistoriska fältet". 

Gad Rausings pris deles ut hvert år, og er på 1,5 millioner svenske kroner. 

 

 

Lise Øvreås på talerstolen.
16.02.2023

Se Lise Øvreås' innlegg om nordområdene og vitenskapsdiplomati

 - We are the neighbour of the Russian embassy, sa preses, Lise Øvreås, i sitt innlegg på konferansen "Arctic Frontiers 2023: Moving North". Konferansen ble avholdt i Tromsø mellom 30. januar og 2. februar, og sesjonen "The Future of Arctic Science and Science Diplomacy", hvor Øvreås deltok, omhandlet spesielt vitenskapssamarbeid etter Russlands invasjon av Ukraina.

I sitt innlegg trakk preses frem Akademiets reaksjoner på angrepet på Ukraina. Hun pekte også på forskningsområder som nå lider under krigens kommunikasjonsstopp. 50 % av all permafrost i nordområdene ligger i Russland, slik at viktig klimaforskning på tvers av landegrenser er satt på vent. 

 

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.