26. sep 12:00
Formiddagsmøte
2. okt 18:00
Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk
10. okt 10:30

Utvalgte videoer

Jonathan Gardner on The James Webb Telescope

Les mer

Kunstig intelligens – ChatGPT: Hvor står vi – hvor går vi?

Les mer

Valg 2023: Hvordan står det til med det norske lokaldemokratiet?

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld deg på nyhetsbrevet

Notert

Isbreforsker Jan Mangerud
13.09.2023

Istidsforsker Jan Mangerud slått til ridder

Medlem av Akademiet, professor emeritus Jan Mangerud er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden. Mangerud er forsker innen geovitenskap og tilknyttet Institutt for geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning. Han har bidratt med fremragende  forskning innen kvartærgeologi (istidsforskning) i 60 år. Mangerud er fortsatt aktiv som forsker og han er en av de mest siterte forskerne i geovitenskap. På Fjøsanger i Bergen gjorde han et sensasjonelt funn fra perioden mellom istidene for 125 000 år siden, som regnes som enestående i norsk naturhistorie.
- Jan Mangerud har gjennom sin karriere løftet kvartærstudier og UiB gjennom å bygge et internasjonalt rettet forskingsmiljø med særlig fokus på Arktis. Mangeruds arbeid har også vært en av grunnpilarene i oppbyggingen av Bjerknessenteret for klimaforskning og han har levert substansielle bidrag til forståelsen av klimasystemet, sier rektor Margareth Hagen til UiB. 

Øystein Hov
25.07.2023

"Forskning til samfunnsnytte" er en ny bok som er redigert av meteorolog og tidligere generelsekretær i Akademiet Øystein Hov. Boken viser hvordan forskning med overskriften «å verne liv og verdier» har bidratt til reduksjon av risiko knyttet til vær, klima og miljø. Dette gjelder blant annet samferdsel i bygg og anlegg, i landbruket og i energiforsyningen. Etter hvert som fossil energi hentet under bakken erstattes av energi som fanges på jordoverflaten fra vann, vind og sol, øker samfunnsbetydningen av gode prognoser for alle jordsystemets deler. Resultatene av meteorologiskforskning på hele det koblede jordsystemet er av vesentlig betydning for samfunnsplanleggingen.  Boken gir mange eksempler på hvordan «Forskning til samfunnsnytte» har bidratt i politikkutforming (Science advice). Her var personer som var sentrale i de første 100 år av Det Norske Videnskaps-Akademis historie viktige foregangspersoner, som Henrik Mohn, Vilhelm Bjerknes, Halvor Solberg og Olaf Devik. Boken er publisert i Open Access. 

Logoen til Kavli Institue for Systems Neuroscience
15.05.2023

Moser og Moser nye medlemmer av Royal Society

Akademimedlemmene Edvard Moser og May-Britt Moser er valgt inn som nye utenlandske medlemmer av Royal Society for 2023. De ble valgt inn på bakgrunn av deres betydelig bidrag til vitenskapens fremgang. Moser og Moser er vitenskapelige ledere ved Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Royal Society  hadde sitt første møte i 1660, og er et av de eldste vitenskapsakademier. Akademiet har spilt en viktig rolle i vitenskapens historie. Medlemmene i Royal Society gjør stadig bidrag til vitenskapen på ulike forskingsområder. Medlemmene som i år ble valgt inn beskrives på Akademiets nettside som “These individuals have pushed forward the boundaries of their respective fields and had a beneficial influence on the world beyond."

 

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.