23. Mai 11:00
Holmboeprisen 2022 til Tor Espen Kristensen / Abelprisuken 2022
23. Mai 17:00
24. Mai 16:00

Utvalgte videoer

Jo Røislien: Pandemikommunikasjon – en balansekunst

Les mer

Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?

Les mer

Vikingskip og vikingtidsmuseum - utfordrende verdensarv på Bygdøy

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld på

Notert

Hans Petter Graver, leder for Akademiets menneskerettighetskomite. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
20.05.2022

Hans Petter Graver valgt inn som medlem i Academia Europaea

Tidligere preses i Vitenskapsakademiet, Hans Petter Graver er valgt inn som medlem i Academia Europaea

Academia Europaea er et felles europeisk vitenskapsakademi, og har som mål å fremme europeisk forskning, gi råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner i vitenskapelige spørsmål, og videreføre tverrfaglig og internasjonal forskning. 

Les mer om Academia Europaea her

Ludvig Magne Sollid. Foto: Ola Gamst Sæther / Uniforum / UiO
11.05.2022

Ludvig Magne Sollid tildelt UiOs forskningspris for 2022

Akademimedlem Ludvig Magne Sollid ved Institutt for klinisk medisin, UiO tildeles forskningsprisen for sine banebrytende bidrag til forskning på cøliaki og immunologi.

Dette skriver priskomiteen om tildelelsen: «Sollid er internasjonalt ledende på cøliakiforskning og immunologisk forskning. Ved å studere sykdomsmekanismene for cøliaki, har han bidratt til innsikt i grunnleggende immunologiske prinsipper som kan anvendes på forskning på andre auto-immune sykdommer som diabetes, multippel sklerose og reumatoid artritt. Forskningen hans har ledet frem til ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder. Sollid har bidratt vesentlig til at Avdeling for Immunologi er et av de fremste forskningsmiljøene på UiO og OUS. Han har vunnet en rekke priser for sin fremragende forskning, både nasjonalt og internasjonalt»

Les mer på Uniforums nettsider

Kenneth Ruud, Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Unni Irmelin Kvam
03.05.2022

Grunnforskningspris til Kenneth Ruud

Visepreses i Akademiet og professor i kjemi Kenneth Ruud, er tildelt Grunnforskningsprisen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT, for 2021.»

Fra komiteens begrunnelse: "Prof. Kenneth Ruud er professor i teoretisk kjemi, og han betegnes som en av de mest synlige kjemikerne i Norge. Han har vært sentral i å sikre to sentre for fremragende forskning (SFF) til UiT/UiO (CTCC og Hylleraas), han har vunnet et ERC Starting Grant, og han har ledet mange forskningsprosjekter finansiert av NFR. Hans forskning har stor synlighet og er hyppig sitert i internasjonale fagtidsskrifter". Hele begrunnelsen kan leses på UiT's nettsider. 

Ruud har tidligere vært prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.