6. jun 12:00
Formiddagsmøte for Akademiets medlemmer
14. jun 18:00
Demokratiets tilstand 2023

Utvalgte videoer

Abel Prize award ceremony 2023: Luis A. Caffarelli

Les mer

Ukraina-konflikten: Demokrati og krig (Demokratiets tilstand 2023)

Les mer

Abelpriskunngjøring 2023

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld deg på nyhetsbrevet

Notert

Øystein Hov
05.06.2023

"Forskning til samfunnsnytte" er en ny bok som er redigert av meteorolog og tidligere generelsekretær i Akademiet Øystein Hov. Boken viser hvordan forskning med overskriften «å verne liv og verdier» har bidratt til reduksjon av risiko knyttet til vær, klima og miljø. Dette gjelder blant annet samferdsel i bygg og anlegg, i landbruket og i energiforsyningen. Etter hvert som fossil energi hentet under bakken erstattes av energi som fanges på jordoverflaten fra vann, vind og sol, øker samfunnsbetydningen av gode prognoser for alle jordsystemets deler . Resultatene av meteorologisk og forskning på hele det koblede jordsystemet er av vesentlig betydning for samfunnsplanleggingen.  Boken gir mange eksempler på hvordan «Forskning til samfunnsnytte» har bidratt i politikkutforming (Science advice). Her var personer som var sentrale i de første 100 år av Det Norske Videnskaps-Akademis historie viktige foregangspersoner, som Henrik Mohn, Vilhelm Bjerknes, Halvor Solberg og Olaf Devik. Boken er publisert i Open Access. 

Logoen til Kavli Institue for Systems Neuroscience
15.05.2023

Moser og Moser nye medlemmer av Royal Society

Akademimedlemmene Edvard Moser og May-Britt Moser er valgt inn som nye utenlandske medlemmer av Royal Society for 2023. De ble valgt inn på bakgrunn av deres betydelig bidrag til vitenskapens fremgang. Moser og Moser er vitenskapelige ledere ved Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Royal Society  hadde sitt første møte i 1660, og er et av de eldste vitenskapsakademier. Akademiet har spilt en viktig rolle i vitenskapens historie. Medlemmene i Royal Society gjør stadig bidrag til vitenskapen på ulike forskingsområder. Medlemmene som i år ble valgt inn beskrives på Akademiets nettside som “These individuals have pushed forward the boundaries of their respective fields and had a beneficial influence on the world beyond."

 

Øystein Linnebo profil
08.05.2023

Forskningsprisen til Øystein Linnebo

Styremedlem i Akademiet Øystein Linnebo tildeles forskningsprisen til UiO for sitt arbeid innenfor fagområdene filosofisk logikk og matematikkens filosofi, samt bidrag innen språkfilosofi, metafysikk, bevissthetsfilosofi og vitenskapsfilosofi. Linnebo arbeider på tvers av natur-og humanvitenskapene og beskrives som en unik filosof både i Norge og internasjonalt. Blant annet er han eneste norske humanist som har han mottatt både Starting Grant og Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).  

Forskningsprisen er en av prisene styret ved Universitetet i Oslo deler ut hvert år til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater. Prisen består av et kunstverk og 250 000 kroner som deles ut 1. september på UiOs årsfest. 

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.