Utvalgte videoer

Energiomstillingen: Fremtidens kraftmarked i Europa og Norge (VISTA-dagen 2023)

Les mer

Dr. Fatih Birol: On grids, minerals, China and emerging economies (VISTA DAY 2023)

Les mer

Vaccines: mRNA vaccine technology - Cancer, COVID-19 & beyond (Akademimøte)

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld deg på nyhetsbrevet

Notert

To kvinner i flotte omgivelser.
29.11.2023

Fløttum tildelt fransk fortjenesteorden

Medlem i Akademiet og professor i fransk lingvistikk, Kjersti Fløttum (UiB), ble 28. november tildelt den franske fortjenstorden «Ordre national du Mérite».

Den franske ambassadøren Florence Robine takket Fløttum for arbeidet med å fremme bilaterale forholdet mellom Frankrike og Norge, både gjennom fransk språkundervisning, som vise-honorærkonsul i Bergen og som en viktig kontakt for ambassaden og franskmenn på Vestlandet.

// Kjersti Fløttum a été nommée ce soir Chevalier dans l’Ordre national du mérite. L’Ambassadrice Florence Robine a tenu à récompenser l’engagement de Mme Fløttum pour les relations franco-norvégiennes, en tant que professeure de français à l’Université de Bergen, vice-consule honoraire de France à Bergen depuis 2010, et relais précieux de l’Ambassade dans la deuxième ville de Norvège.

(Foto / Photo: La France en Norvège / Ambassade de France à Oslo)

Nils Chr. Stenseth ved åpningen av IUBS' generalforsamling i Oslo i juli 2019.
27.11.2023

Professor Nils Christian Stenseth er valgt inn som første norske medlem i Det Kinesiske Vitenskapsakademiet. På listen over nyinnvalgte medlemmer finnes blant andre Nobelprisvinner Svante Pääbo. 

- Et hyggelig selskap å være i, sier Stenseth. 

Stenseth er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, med økologi, evolusjon og pestforskning som sine spesialfelt. Særlig gjennom sin forskning på pest har Stenseth hatt mye samarbeid med kinesiske forskningsmiljøer, og han ble i 2020 tildelt den kinesiske presidentens International Science Cooperations Award. 

Stenseth har vært medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1986, og var preses/visepreses i perioden 2009-2014. Han har mottatt en rekke utmerkelser gjennom sin karriere, og er æresmedlem i flere internasjonale akademier, deriblant The American Academy for Arts and Sciences.

 

Kenneth Ruud, Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Unni Irmelin Kvam
08.11.2023

Kenneth Ruud innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab

Tidligere visepreses og medlem i Akademiet, Kenneth Ruud, er nylig innvalgt som medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i Trondheim. I skrivende stund er Ruud administrerende direktør ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). FFI er en forskningsinstitusjon lokalisert på Kjeller med mer enn 700 ansatte. 

Bakgrunn

Ruud er professor i teoretisk kjemi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han har sin utdannneles fra UiO, som dr.philos. i teoretisk kjemi i 1998. Etter to år som NFR-finansiert postdoc ved University of California, San Diego/San Diego Supercomputer Centre, flyttet han til i 2001 til Tromsø, og fikk fast ansettelse som professor i 2002.

Han har vært aktiv i forskningsledelse gjennom en rekke verv; senterleder for et SFF-senter; Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (2007-2013), og i 2013 ble Ruud valgt til prorektor for forskning ved UiT Han har også vært medlem av divisjonsststyret for vitenskap i Norges Forskningsråd fra 2007-2015, og siden 2019 nestleder i styret for Forskningsrådet. Han har også ledet universitets- og høgskolerådets (UHR-rådet) strategiske organ for forskning i perioden 2018-2021. 

Ruud har bred internasjonal erfaring fra ulike internasjonale forskningsfinansierende institusjoner (COST, European Science Foundation), internasjonale organisasjoner som arbeider med e-infrastruktur (PRACE, EuroHPC) og med evaluering av forskning i ulike land (Portugal / Uppsala i Sverige). 

Vi gratulerer Ruud som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - DKNVS

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.