6. des 18:00
Temamøte om fusjoner og rolleforvirring:
4. des 12:00
22. nov 18:00
5. nov 17:00
Det Norske Videnskaps-Akademis Forskningsetiske utvalg
2. nov 13:00
Formiddagsmøte
1. nov 18:00
Akademimøte i Bergen
21. okt 00:00
18. okt 18:00
Akademimøte