12. nov 10:30
Se opptak
6. nov 10:00
Seksjonsseminar for kulturfaggruppen
14. okt 09:30
2. sep 08:00
Frokostmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi
18. jun 18:00
Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim
11. jun 18:00
Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 10 - ved Anne Spurkland
4. jun 18:00
Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid Webinar del 9 - ved Karine Nyborg
3. jun 09:45
28. mai 18:00
Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 8 - ved Gro Harlem Brundtland