Klimamøte med Dr. James Hansen

Akademiets hus, Drammensveien 78, Oslo

Dr. James Hansen fra NASA Goddard Institute for Space Studies holder foredrag med tittelen: Uncertain knowledge about climate change - in science and politics.
Åpent møte. Ingen påmelding.
16. mars arrangerer Polyteknisk forening i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi et debattmøte i Christiania Teater.

Foredraget retter søkelyset mot konsekvensene av usikkerhet i kunnskap om klimaendringer. Det kan skilles mellom "kalkulerbar" og "dyp" usikkerhet. Kalkulerbar usikkerhet relaterer seg til bestemte modeller og måledata. Når det reises tvil om hvor godt modellene beskriver de aspekter av virkeligheten vi er interessert i, har vi å gjøre med "dyp usikkerhet". Det siste har vært et viktig moment klimadebatten.

Foredraget vil bl.a. diskutere hva disse typer usikkerhet i den vitenskapelige kunnskapen betyr for politiske tiltak og holdninger.