Utlysning med frist 10. februar

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 150 000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Det deles normalt ut en belønning innen humaniora og samfunnsfag og en innen realfag og medisin.

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler.

 

Bilde

Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt CV og liste over publikasjoner sendes Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo.

Spørsmål kan rettes til styresekretær Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad@dnva.noFridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Belønningen som består av et pengebeløp (pt. NOK 50 000) og et diplom kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Om belønningen

Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning ble utdelt første gang i 1903 i Den historisk-filosofiske klasse. De første prisvinnerne var professorene Hjalmar S. Falk og Alf Torp som fikk prisen for sine videnskabelige arbeider.

Året etter fikk professorene Kristian Birkeland og Vilhelm Bjerknes prisen "for fremragende videnskabelige undersøkelser paa fysikkens omraade".

Nansenmedaljen

Nansenmedaljen for fremragende forskning er rangert som nr. 15 i oversikten over norske dekorasjoner, og ble godkjent av H.M. Kongen som offisiell norsk dekorasjon den 25. april 2007.

Oversikt over norske dekorasjoner

Nansenmedaljen for fremragende forskning er preget i sølv og ble modellert i 1902 av Gustav Vigeland. På forsiden har medaljen et portrett av Fridtjof Nansen omgitt av innskriften "Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning". Baksiden bærer innskriften "Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme" i en laurbærkrans. Medaljen er opphengt i et bånd som er kongeblått med smale hvite striper på hver side. Medaljen (se bilde), ble laget på Nansenfondets bestilling av billedhuggeren Gustav Vigeland allerede i 1902 er preget i sølv av Den Kongelige Mynt, med bånd i hvitt og blått, og ble for første gang utdelt ved 100-årsjubileet for belønningen i 2003.


Fritjof Nansens belønning for yngre forskere het opprinnelig A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fonds prisbelønning for yngre vitenskapsmenn og ble utdelt første gang i 1963. Prisen skiftet til det nåværende navnet i 2002. Prisen er på 50 000 og et diplom.