Ny preses og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi

Hans Petter Graver blir ny preses i DNVA. Han er valgt for perioden 2019-2021. Ny visepreses blir Gunn Elisabeth Birkelund.

 
Bilde
Hans Petter Graver
Foto: E.F.Baardsen
På medlemsmøtet i dag ble det klart at Hans Petter Graver tar over etter Ole M.Sejersted som preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi.
Graver er professor i jus ved Institutt for privatrett ved UiO og styremedlem i DNVA. Han er tidligere dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO. Graver leder for tiden Toppforsk-prosjektet «Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press», som er finansiert av Norges forskningsråd. Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori, og argumentasjonsteori og retorikk.

 
 
Bilde
Professor Gunn Elisabeth Birkelund, UiO
Foto: E.F.Baardsen
Gunn Elisabeth Birkelund tar over for Camilla Serck-Hanssen som visepreses og leder av Den historisk-filosofiske klasse til 31.12.2019 (gjenværende del av perioden). Serck-Hanssen har trukket seg som visepreses og klasseleder fra 1.9.2018, og er nå forskningsleder ved Senter for grunnforskning (CAS).
 
Anders Elverhøi fortsetter som visepreses og leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse.