Akademiet gratulerer nye medlemmer!

Innvalget for 2019 ble formelt godkjent på medlemsmøtet i Akademiet 21. mars. Det ble innvalgt 17 norske medlemmer og 8 utenlandske.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske medlemmer

 • Benth, Fred Espen, Universitetet i Oslo - Gruppe 1: Matematiske fag
 • Glad, Ingrid Kristine, Universitet i Oslo - Gruppe 1: Matematiske fag
 • Heinze, Christoph, Universitetet i Bergen - Gruppe 2: Fysikk, astronomi, geofysikk
 • Werner, Stephanie, Universitetet i Oslo - Gruppe 2: Fysikk, astronomi, geofysikk
 • Lillerud, Karl Petter, Universitetet i Oslo - Gruppe 4: Kjemi
 • Gerdts, Eva, Universitetet i Bergen - Gruppe 7: Medisinske fag
 • Karlsen, Tom Hemming, Universitetet i Oslo - Gruppe 7: Medisinske fag


Utenlandske medlemmer

 • Dias, Frédéric, University College Dublin, Irland og Ecole Normale Supérieure de Cachan, Frankrike - Gruppe 1: Matematiske fag
 • Rasmussen, Lene Juel, Københavns universitet, Danmark - Gruppe 6: Cellebiologi og molekylær biologi
 • Saarela, Janna, Universitetet i Oslo - Gruppe 6: Cellebiologi og molekylær biologi


Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

Norske medlemmer

 • Melve, Leidulf, Universitetet i Bergen - Gruppe 1: Historie
 • Sandmo, Erling Sverdrup, Universitetet i Oslo - Gruppe 1: Historie
 • Tjelmeland, Hallvard, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet - Gruppe 1: Historie
 • Jordheim, Helge, Universitetet i Oslo - Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag
 • Øie, Merete Glenne, Universitetet i Oslo - Gruppe 3: Filosofi og psykologi
 • Armstrong, Charles Ivan, Universitetet i Agder - Gruppe 4: Litteraturvitenskap
 • Johannessen, Janne Bondi, Universitetet i Oslo - Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap
 • Franko, Katja, Universitetet i Oslo - Gruppe 6: Rettsvitenskap
 • Harstad, Bård, Universitetet i Oslo - Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Holst, Cathrine, Universitetet i Oslo - Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)


Utenlandske medlemmer

 • Harvey, Penelope, University of Manchester, Storbritannia - Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag
 • Beyer, Christian, Universität Göttingen, Tyskland - Gruppe 3: Filosofi og psykologi
 • Crawford, Robert, University of St Andrews, Skottland - Gruppe 4: Litteraturvitenskap
 • Jong, Irene de, Universiteit van Amsterdam, Nederland - Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap
 • Slabakova, Roumyana, University of Southampton, Storbritannia -Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap