Akademiets lærerpris for 2021 går til Gro Wollebæk

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats
Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annethvert år og ble første gang delt ut i 2009.

Priskomiteen er oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi og består av fire medlemmer. I komiteen for perioden 2021– 2023 sitter: Cecilie Mauritzen, Marte Blikstad-Balas , Steffen Handal (Representant for Utdanningsforbundet, denne gang med Nils Winther Lorange som stedfortreder ) og Svein Sjøberg som leder komiteens arbeid.

Prisen deles ut på Det Norske-Videnskaps Akademis årsmøte 7. september på Grand Hotel av Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby.

Utdrag fra priskomiteens vurdering:

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerprisen tildeles Gro Wollebæk ved Bøleråsen barneskole i Langhus. Hun er allmennlærer med fordypning i naturfag, matematikk og kunst og håndverk. Hun er engasjert og kreativ lærer i en lærerjobb der faggrenser er av mindre betydning. I nominasjonen av Wollebæk heter det "Gro ser alle elever, både de med stort læringspotensial, de med lite norsk språk, de som strever og de stille jentene. Hun evner å møte gutten som ikke kan sitte i ro, hun som alltid flakker med blikket eller hen som ikke sier noe."

Sitat fra en overrasket prisvinner:

"Jeg satt ute i hagen og luket da telefonen ringte. Med hansker og jord på hendene tok jeg allikevel telefonen og antok det var en selger. Stor var overraskelsen da generalsekretær Gunn E. Birkelund presenterte seg og kunne fortelle at jeg hadde vunnet Vitenskapsakademiets lærerpris. Jeg ante ingenting om nominasjonen. Jeg mistet fullstendig munn og mæle. Det er bare så fantastisk. Tenk at noen har satt seg ned og skrevet en anbefaling om at jeg burde bli vurdert. Ja, det er ikke til å tro. Jeg er fortsatt helt skjelven av lykke. Jeg er så stolt og rørt av å ha blitt valgt ut. Jeg er svært takknemlig for å bli hedret for mitt arbeid med elevene mine og mitt engasjement for lærere i hele Norge. Tusen takk til nominasjons- og jurykomiteen. Dette var en perfekt start på et nytt skoleår!"

Bilde
Vinner av Akademiets lærerpris for 2021