Akademimøte

Hva skjer i skolen?

Åpent

Møtet åpner med at Vidar Folke Hansen holder minnetale over Jon Kjell Gjønnes.

Foredrag ved professor emeritus Ivar Frønes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

I 1971 skrev Nils Christie boken « Hvis skolen ikke fantes», og reiste spørsmålet om hvilke funksjoner skolen faktisk fylte.

I dag, 50 år etter, i et samfunn med helt andre krav til kompetanse, er det grunn til å reise det samme spørsmålet igjen; hvilke funksjoner fyller utdanningssystemene?  Drives utdanningssystemenes ekspansjon av samfunnets kompetansebehov - av de sosiale klasser Piketty kaller
Braminene- eller av utdanningsindustrien selv? Er utdanningssystemenes funksjon sortering- eller representerer de også en vei mer enn til sosial mobilitet?
Er suksess i skolen en funksjon av genetikk eller kulturell kapital - og ikke minst; hva er utdanningens basale utfordring i kompetansesamfunnet?
Da Nils Christie reise spørsmålet befant vi oss i et industrisamfunn, «frafall» fra utdanning var ikke funnet opp. At vi nå befinner oss i et samfunn der bare skolen finnes gjør ikke Christies perspektiv mindre viktig.

Bilde
Ivar Frønes, foto: Eric Berglund
Ivar Frønes. Foto: Eric Berglund