Høstekskursjon

Akademiets høstekskursjon

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi

Årets høstekskursjon holdes lørdag 27. august. Mer informasjon kommer snarlig.