Akademimøte

Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Innledninger ved professorene Inger Berg Ørstavik og Ole-Andreas Rognstad, begge ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Dataøkonomi og rett: Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi?

Data omtales ofte som "den nye oljen" i en datadrevet økonomi. I alt fra landbruk til legemiddelindustrien og mediebransjen, får tjenester basert på data stadig større betydning, noe som krever at aktørene får tilgang til og har evne til å analysere store mengder data. Gjennom EUs satsing mot et "digitalt indre marked", vil også norske aktører kunne delta i et indre marked for data. Rettsreglene gir imidlertid ikke klare og forutsigbare svar på hvem som har rettigheter til hvilke data og dermed kan kontrollere dem. Lovgivningen pålegger kun i særlige tilfeller en plikt til å dele data. Foredraget ser på hvilken rolle rettsreglene spiller i dataøkonomien.