Formiddagsmøte

FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Ukraina

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

FNs menneskerettsråd opprettet kommisjonen i mars 2022. Den består av tre medlemmer og har et sekretariat på over 20 personer. Oppgaven er å etterforske påståtte menneskerettskrenkelser, brudd på humanitærretten og internasjonale straffebestemmelser i sammenheng med Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Kommisjonen skal sikre bevis, så vidt mulig identifisere ansvarlige enkeltpersoner, samt gi generelle anbefalinger om ansvarliggjøring av gjerningspersoner og om rettferdighet for ofrene. Foredraget redegjør for kommisjonens befaringer i Ukraina, dens erfaringer og konklusjoner. I sin rapport fra mars 2023 fant den omfattende krenkelser, bl.a. mange krigsforbrytelser, slik som angrep mot sivile, ulovlig frihetsberøvelse, tortur, drap, voldtekt og deportasjon av ukrainske barn. Menneskerettsrådet har forlenget kommisjonens mandat til mars 2024, og den har avgitt nye rapporter.
 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte 5. desember 2023
Erik Møse Foto: Sturlason/Norges Høyesterett

Erik Møse er leder for undersøkelseskommisjonen. Han er pensjonert høyesterettsdommer og har bl.a. vært dommer i Den europeiske menneskerettsdomstol og president for FNs straffedomstol for Rwanda.