Integrasjon, statsborgerskap og medborgerskap - hvem sitt demokrati?

0:10​ Bakgrunn for møte ved Hans Petter Graver, Preses på Det Norske Videnskaps-Akademi
2:59​ Grete Brochmann, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
3:32​ Marta Bivand Erdal, migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)
5:24​ Spørsmål og diskusjon
1:19:02​ Avslutning ved Hans Petter Graver
Hvilke perspektiver kan legges til grunn for å forstå tildeling av statsborgerskap i dagens Skandinavia? - Hva er forskjellen mellom statsborgerskap og medborgerskap? - Hvordan vurderes betydningen av statsborgerskap og medborgerskap i et demokratiperspektiv, og hvilke ideer om integrasjon ligger under politikken i de ulike skandinaviske landene? - Hva er rimelige kriterier for tildeling av statsborgerskap? - Hvilke dilemmaer står demokratiet overfor når det gjelder inkluderingen av nye medlemmer? - Og hva mener egentlig unge mennesker i Skandinavia om politikken i deres respektive land?
Hovedinnleder på dette sjette møtet i demokratiserien er professor Grete Brochmann.
Kommentator er Marta Bivand Erdal, migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som vil bidra med perspektiver på fellesskap, tilhørighet og mangfold i nasjonalstaten.
Om innlederne:
Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) ved Universitetet i Oslo. Hun er kjent for sin forskning på migrasjon, og for å ha ledet de to Brochmann-utvalgene som kartla konsekvenser av innvandring for den norske velferdsstaten. Brochmann har forfattet en rekke bøker, og vant Brageprisen som medforfatter av boken Norsk Innvandringshistorie. Hun er styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.
arta Bivand Erdal er migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun er samfunnsgeograf, og forsker blant annet på integrering og migranters transnasjonale bånd. I 2019 ble hun tildelt Fridtjof Nansens pris for yngre forskere for sitt arbeid. Hun vil her trekke på innsikt fra tre avsluttede forskningsprosjekter: Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (der også Grete Brochmann deltok), Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies, og Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity.
Arrangementet ble holdt 22.04.21.