Allmenningens tragedie

0:10​ Bakgrunn for møte ved Hans Petter Graver, Preses i Det Norkse Videnskaps-Akademi 3:26​ Aanund Hylland: Allmenningens tragedie - ugunstige kollektive konsekvenser av individuell atferd