FNs Klimapanel: Innblikk i ny rapport om det naturvitenskapelige grunnlaget

Program

18:00 Velkommen og bakgrunn for dagens tema
Nils Chr. Stenseth, Leder, Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

18:05 Innledning: Rapporten i et fugleperspektiv

Jan S. Fuglestvedt, Cicero

18:10 Oversikt over hovedkonklusjonene fra rapporten

Bjørn H. Samset, Cicero

18:25 Dypdykk: Klimafølsomhet og jordens energibalanse 

Trude Storelvmo, UiO

18:40 Dypdykk: Ekstremvær og regionale endringer

Asgeir Sorteberg, Bjerknes Centre for Climate Research

18:55 Kommentarer fra eksterne, om rapporten sett i lys av klimaforhandlingene, Glasgow-møtet, politikk og samfunnsutvikling

Henrik Hallgrim Eriksen (Norges forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene)

Jan S. Fuglestvedt (Vice-chair, IPCC, Arbeidsgruppe 1)

Anja Bakken Riise (leder, Fremtiden i våre hender)

19:30 Spørsmål og diskusjon

20:00 Slutt