Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?

Den blå skogen yter mange viktige økosystemtjenester for mennesker og livet langs kysten. Samtidig er den er sårbar for klimaendringer og kan trues av menneskelig aktivitet. Ole Torp leder oss gjennom dette møtet om den blå skogen.

LIVE-sendingen er produsert av Kolonihaven Studio AS

Se mer info om arrangementet her