Nyheter

Nyhetsarkiv

Jeg vil gjerne ønske alle Akademiets medlemmer og ansatte en riktig god jul og takke for oppslutning og samarbeid gjennom året som ligger bak oss. Vi har hatt uvanlig mange arrangementer i huset, noen av de største i samarbeid med andre. Vi har også utfoldet en større aktivitet internasjonalt enn noen gang før, både gjennom vårt aktive medlemskap i internasjonale organisasjoner og diverse arrangementer verden rundt i tilknytning til Abel- og Kavliprisen. Stor honnør til administrasjonen for innsatsen!

Fred Kavli ble begravet fra Sira kirke i barndomsbygda Eresfjord i Romsdal 19. desember. Han døde i sitt hjem i Santa Barbara i California 21. november, 86 år gammel. Det var sogneprest Ragnhild Lakang Nordmark Due som forrettet under begravelsen. Det var taler ved Rolf J. Hurlen, ordfører i Nesset kommune, og ved Kirsti Strøm Bull, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi der Fred Kavli var æresmedlem. Sira kirke er en åttekantet trekirke fra 1869 med 300 sitteplasser.  Det var kranser fra Kongen, Regjerningen, Det Norske Videnskaps-Akademi, Kavliinstituttet i Trondheim og fra familie og venner.

Dokumentarprogrammet «Gavmild milliardær» om oppfinneren, forretningsmannen og filantropen Fred Kavli sendes på nytt på NRK2 onsdag 18. desember kl. 21.30. TV-dokumentaren som er laget av Stig Andersen, følger Fred Kavli fra hjembygda Eresfjord i Romsdal til NTNU i Trondheim der han tok sin sivilingeniørutdanning og i 2008 ble utnevnt til æresdoktor. I 1956 emigrerte han til USA der han ble multimilliardær på sensorer til bil-, fly- og romfartsindustien. I 2005 tok Fred Kavli initiativet til å opprette Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap som første gang ble utdelt i 2008.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Etisk råd for forsvarssektoren arrangerte 9. desember et møte om «Forsvarets grenser - Rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap» med terrorangrepene i Oslo sentrum og på Utøya 22. juli som bakteppe. Kontreadmiral Louise Dedichen fra Forsvarets høgskole og forsker Ragnar Auglend fra Universitetet i Bergen holdt innledningsforedragene.

Det sjette Norges Bank-seminaret ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 12. november. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad (bildet) holdt foredraget «Om institusjoner - Grunnlaget for tillit og troverdighet». Andre innledere var administrerende direktør Tom Remlov, Den Norske Opera & Ballett og høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger, Norges Høyesterett.

Hundesleden til polarforsker og oppdagelsesreisende Carsten Borchgrevink (1864 - 1934) som ble brukt på historiens første overvintringsekspedisjon til Antarktis i 1898-99, har fått et nytt hjem ved Universitetet i Tromsø. Det var Per Aagaard, leder for «Stiftelsen Tømte Gård» som overrakte sleden til Arnoldus Schytte Blix ved Avdeling for Arktisk Biologi ved UiT 5. desember. Etter restaurering vil sleden bli stilt ut sammen med blant annet den originale kajakken som Fridtjof Nansen benyttet på en av sine ekspedisjoner.

Felles nordisk seminar

- Det Norske Videnskaps-Akademi vil gjennom dette seminaret fokusere på menneskeretter og forskning, særlig verdien og nødvendigheten av fri grunnforskning, sier Jakob Lothe som leder Akademiets menneskerettskomité. Hovedtaler på seminaret er Carol Corillon, direktør for International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies som Det Norske Videnskaps-Akademi er tilsluttet.

I forbindelse med Fred Kavlis bortgang er det lagt ut en kondolanseprotokoll på Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78. Alle som ønsker det, kan skrive en siste hilsen. Protokollen ligger ute fra 25. november og fram til midten av desember på hverdager fra klokken 10 til 15. Fred Kavli begraves fra Eresfjord kirke i Nesset kommune i Romsdal torsdag 19. desember kl. 12.00.  

Fred Kavli, æresmedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi og initiativtaker til Kavliprisen som bærer hans navn, døde fredfullt i sitt hjem i Santa Barbara i California torsdag 21. november, 86 år gammel. Han var en ruvende skikkelse som har satt tydelige spor etter seg. Han ønsket å gjøre en forskjell gjennom sine generøse bidrag til grunnforskning.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil undertegnet 19. november en ny 5-årsavtale som tilfører grunnforskningsprogrammet VISTA 20 millioner kroner årlig fra 2014. Avtalen ble signert av Bård Krokan, Vice President i Statoil, og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Pengene skal gå til å støtte unge forskere som jobber innen petroleumsrelatert grunnforskning, samt finansiere et professorat. Innenfor rammen av denne nye avtalen vil det være midler til omkring 20 prosjekter til enhver tid.

Tømte Gård er solgt for 7,5 millioner. Fredrik Oscar Guldberg testamenterte i 1903 Tømte Gård til en offentlig stiftelse som skulle benytte gården til biologisk forskning. I årenes løp har mange av Akademiets medlemmer både holdt kurs og gjort feltarbeid her.