Det Norske Videnskaps-Akademi

Bilde
Akademiet Akademiets hus
Det Norske Videnskaps-Akademi ligger i Drammensveien 78, Oslo.

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857, og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner.

Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer.

Medlemmer
H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses.

H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit er æresmedlemmer av Akademiet.

Akademiet hadde 946 ordinære medlemmer 1. januar 2023.

Medlemmene er fordelt på to klasser:

  • Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
  • Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

Hver klasse er inndelt i åtte grupper.
Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til nye medlemmer, som vurderes basert på vitenskapelige kriterier.

Akademiets organer
Medlemsmøtet er Akademiets høyeste organ.
Akademiet ledes av et presidium som i 2023 består av:

  • preses Lise Øvreås
  • generalsekretær Gunn E. Birkelund
  • visepreses og leder for Den matematisk-natuvitenskapelige klasse Kjetil Taskén
  • visespreses og leder for Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap Terje Lohndal

Generalsekretæren er ansvarlig for Akademiets administrasjon, men har delegert ansvaret for den daglige driften til Akademiets direktør.

Viktige saker avgjøres av styret, som består av presidiet og ytterligere fem medlemmer av Akademiet.

Økonomi
Det Norske Videnskaps-Akademi får en grunnbevilgning over statsbudsjettet. I tillegg får Akademiet støtte blant annet fra Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og fra Equinor og Kunnskapsdepartementet for å administrere henholdsvis VISTA-programmet og VISTA-sentrene,  Abelprisen og Kavliprisen. Akademiet får også gaveforsterkningsmidler i forbindelse med VISTA-programmet. Akademiet har også egne fondsmidler.

Akademiets ordinære virksomhet
Akademiet representerer norsk vitenskap ikke bare i Norge, men også vis-a-vis utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner. En stor del av virksomheten forøvrig omfatter organisering av internasjonale møter og symposier på høyt vitenskapelig nivå. Akademiet arrangerer hver måned møter med faglige foredrag. Møtene er åpne for alle interesserte. Akademiet gir også ut vitenskapelige publikasjoner.

Siden 1985 har Akademiet samarbeidet med Equinor, som finansierer grunnforskningsprogrammet VISTA.