Utleie av konferanse- og selskapslokaler

Bilde
kaffekopper i Gobelinesalen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Gobelinesalen i Akademiet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det Norske Videnskaps-Akademi leier ut deler av huset til møter, symposier og selskaper

Både medlemmer og eksterne aktører kan leie lokaler.

Lokalene
Det kan dekkes til 86 personer i spisesalen. I foredragssalen er det plass til inntil 100 personer. Lokalene har høy standard i ærverdige omgivelser.

I foredragssalen er det lydanlegg med teleslynge, stasjonær PC og projektor. Det er også mulig å gjøre videoopptak fra foredragssalen. Opptak må avtales på forhånd og arrangøren må sørge for teknisk betjening.

Lokalene leies ikke ut til bryllup eller arrangementer med dans.

Bilde
 Foredrag og spisesal

Catering
Akademiet samarbeider med to cateringselskaper, ett av disse må benyttes ved arrangementer i huset:

Spiskammerset Selskapsmat AS, kontakt  post@spiskammerset.no


Christiania Fine Dining, kontakt eli-ann.volden@issworld.com

Kontakt
Forespørsler om leie rettes til Gro Havelin
Telefon 22 84 15 07 (sentralbord: 22 84 15 00)
eller e-post: gro.havelin@dnva.no