Publikasjoner

Her er en oversikt over noen bøker, rapporter og tidsskrifter utgitt i samarbeid med eller på vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi.  Denne siden er under utvikling. 

Bøker

Bilde
Elitisme på norsk

Elitisme på norsk
Elitisme på norsk ble utgitt i forbindelse med Akademiets 150-års jubileum i 2007. Boken tar for seg Akademiets etterkrigshistorie og dets møte med et politisert norsk forskningslandskap i sterk vekst og endring.

Av Kim Gunnar Helsvig
Boken kan bestilles på Novus forlag
 

Bilde
Norske forskerprofiler

Norske forskerprofiler
Boken er første bind i en serie med biografiske artikler om forskere som var medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, og som de siste tiårene har vært med på å påvirke og utvikle samfunnet.

Redaktør: Ole Didrik Lærum
Boken kan bestilles på Fagbokforlaget

 

 

Bilde
Akademiets årbok

Akademiets årbok
Årboken utkommer på våren, og inneholder minnetaler og foredrag som er holdt i Akademiet i løpet av året. Boken kan bestilles på Novus forlag
Årbøker fra tidligere år er også tilgjengelige på Novus forlag.

 

 

 

Nye trender i rettsvitenskapen
Formålet med denne boka er å gi innsyn i hovedtrekkene i nyere norsk rettstenkning.

Redaktør: Asbjørn Kjønstad
Boken kan bestilles på Gyldendal forlag

Borgerrolle og borgerrett
Det Norske Videnskaps-Akademi markerte 200-årsjubileet for Grunnloven med et symposium, Borgerrolle og borgerrett, i februar 2014. Symposiet var en del av det offisielle programmet for grunnlovsjubileet. Bidragene på dette symposiet som er publisert i denne boken, spenner fra antikkens Athen til dagens Norge. Borgerrollen handler om forholdet mellom individ og stat, og bokens artikler belyser på ulike vis utviklingen av borgerrollen.

Boken kan bestilles på Dreyer forlag
Redaktør: Kjersti Støm Bull

Food from the Ocean – Norway's Opportunities
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Mat fra havet – Norges muligheter», organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 30. januar 2013. (HM Kong Harald deltok på hele arrangementet.)

Redaktører: Jon Grue og Karl A. Almås
Boken kan bestilles på Novus forlag
Les den digitalt her (pdf)

Marine Transport in the High North
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Marin transport i nordområdene», organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 19. oktober 2010, der utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt hovedforedraget.

Redaktører: Jon Grue og Roy H. Gabrielsen
Boken er gitt ut på Novus forlag
Les den digitalt her (pdf)

Medical Technology – Meeting Tomorrow's Health Care Challenges
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Helseteknologi – muligheter for fremtidens helseutfordringer» organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 29. januar 2014, der Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt introduksjonsinnlegget.  

Redaktører: Jon Grue og Anne-Brit Kostø
Boken kan bestilles på Novus forlag (Fant ingen henvisning til boken på Novus)
Les den digitalt her (pdf)

Natural Disasters and Societal Safety
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet», organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 28. april 2015.

Redaktører: Roy H. Gabrielsen og Suzanne Lacasse
Les den digitalt her (pdf)
 

Tidsskrifter

Zoologica Scripta
Et internasjonalt tidsskrift for systematisk Zoologi. Tidsskriftet er utgitt på vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi og det Svenske Kungeliga Vetenskapsakademien.
«Zoologica Scripta publishes empirical, theoretical, and methodological papers, review articles and debate comments and replies dealing with zoological diversity and systematics in an evolutionary context. Preference will be given to studies in phylogeny, biogeography, molecular biology and palaeontology.»

Styremedlem i Norge er Øyvind Sørensen og Tore Slagsvold.
Tidsskriftet kan leses her

Physica Scripta
Physica Scripta er et internasjonalt tidsskrift for eksperimentell og teoretisk fysikk. Tidsskriftet gis ut i samarbeid mellom de nordiske lands vitenskapsakademier.
«Physica Scripta is an international journal for experimental and theoretical physics comprising strong components of atomic, molecular and optical physics, plasma physics, condensed matter physics and mathematical physics. The journal publishes comments in five different sections and maintains a program of topical issues alongside the regular 12 issues.»

Styremedlem i Norge er Dieter Röhrich.
 

Rapporter

Norske Selskabs adresser og vertskap
Geirr Wiggens undersøkelser tar sikte på å bringe klarhet i en del uklare forhold omkring Det Norske Selskabs tilkomst:

  • hvem stifterne var
  • når det ble stiftet
  • hvor Selskabet holdt til
  • når tilholdsstedet ble flyttet
  • opplysninger om vertskapet for Selskapet

For bestilling:
Ta kontakt med Det Norske Videnskaps-Akademi

Bilde
Hvordan måle vitenskap?

Hvordan måle vitenskap? Søkelys på bibliometriske metoder
Rapporten er basert på innlegg holdt på et diskusjonsmøte i Akademiet våren 2009. Den setter søkelyset på Norsk vitenskapsindeks og det systemet som i dag brukes for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, det såkalte «tellekantsystemet». Redaktør Øyvind Østerud. 

Les rapporten (pdf)
 

 

 

Evne til forskning – Norsk forskning sett innenfra
En rapport om tilstanden i norsk forskning i et internasjonalt perspektiv.
Hovedvekten er lagt på grunnforskning. Rapporten forsøker også å presentere norske forskeres syn på hva som bør og må gjøres i årene fremover om norsk forskning skal kunne gi bidrag av internasjonal kvalitet 20 år fra i dag.

Redaktør: Lars Walløe
For bestilling: Ta kontakt med Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Flere av publikasjoner er tilgjengelige digitalt i Nasjonalbiblioteket.