Publikasjoner

Her er en oversikt over bøker, rapporter og tidsskrifter utgitt i samarbeid med eller på vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi.  

Bøker

Bilde
Bokomslag med foto av Niels Bohr og Fridtjof Nansen

Vitenskap, menneskerettigheter og diplomati - Fridtjof Nansen og Niels Bohr

Boken samler innlegg fra to seminar som ble arrangert ved Det Norske Videnskaps-Akademi i 2022 i anledning 100 årsmarkeringen av at Bohr og Nansen begge mottok Nobelprisen. Inneholder bidrag fra danske og norske forskere fra ulike fagfelt, deriblant hjerneforskning, jus, fredsforskning, klima- og polarforskning. Forskningens viktige rolle er et kjernetema.

Les mer om innholdet og bidragsyterne hos Novus forlag.

Redigert av Jacob Lothe og Helle Porsdam.

 


 

Bilde
Bokomslag for boka "hvor går demokratiet?". Boka er i lys farge, med røde marger og en feit svart tekst for tittelen.

Hvor går demokratiet?

Boken samler innlegg fra Akademiets digitale møteserie fra 2021: Demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser.
Den ble lansert i Akademiets lokaler 1. mars 2023.

Bidragsytere: Dag O. Hessen, Cecilie Hellestveit, Olav Gjelsvik, Hans Petter Graver, Ragnhild Freng Dale, Øyvind Østerud, Jette Christensen, Asle Toje, Lise Rye, Hilmar Mjelde, Hilde Restad, Aanund Hylland, Mette Halskov Hansen, Åse Gornitszka, Kalle Moene, Grete Brochmann, Rolf Aaberge, Hanne Eggen Røislien, Anders Breidlid, Torill Aalberg, Carl Henrik Knutsen og Tomm Kristiansen.

Redigert av Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birkelund og Gro Havelin. Boken kan bestilles fra Dreyer forlag

 

Bilde
Bokomslag for Kampen for en ordnet verden

Kampen for en ordnet verden – Folkeforbundet, FN og Norge

En antologi som stiller Folkeforbundet og FN sammen i et overordnet perspektiv – fredsambisjonene og stormaktsspillet, utviklingsstrategien og de territoriale spørsmålene, helsepolitikken og de rettslige rammene.

Det ligger ny forskning til grunn for mange av de perspektivene som blir presentert i boken, som ble lansert i Akademiets hus 21. juni 2023.

Antologien er redigert av Helge Ø. Pharo, Øyvind Østerud, Jarle Simensen og Sunniva Engh.

Boken kan bestilles fra Dreyer forlag
 

 

Bilde
Bokomslaget til Tillit i koronaens tid, Dreyer forlag 2020

Tillit i koronaens tid
Det Norske Videnskaps-Akademi gjennomførte foredragsserien «Pandemien – tillit i koronaens tid» på nett fra mars til juni 2020 under koronapandemien. Tillit i koronaens tid inneholder elleve foredrag fra denne serien og fem foredrag om antibiotikaresistens. 

Antologien er redigert av Hans Petter Graver, Øystein Hov og Tone Tønjum.

Boken kan bestilles fra Dreyer forlag
 

 

 

 

 

 

Bilde
Bokomslag for Elitisme på norsk

Elitisme på norsk
Elitisme på norsk ble utgitt i forbindelse med Akademiets 150-års jubileum i 2007. Boken tar for seg Akademiets etterkrigshistorie og dets møte med et politisert norsk forskningslandskap i sterk vekst og endring.

Av Kim Gunnar Helsvig
Boken kan bestilles fra Novus forlag

 

 


 

Bilde
Bokomslag Norske forskerprofiler

Norske forskerprofiler
Boken er første bind i en serie med biografiske artikler om forskere som var medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, og som de siste tiårene har vært med på å påvirke og utvikle samfunnet. Utgitt i 2008.

Redaktør: Ole Didrik Lærum
Boken kan bestilles fra Fagbokforlaget

 


 

 

 

 

Bilde
Forside årbok 2021

Akademiets årbok
Årboken utkommer på våren, og inneholder minnetaler og foredrag som er holdt i Akademiet i løpet av året. Årbøker kan bestilles fra Novus forlag


Årbøker fra tidligere år er også tilgjengelige i pdf-format.

 

 

 

 


 

Bilde
Bokomslag

Nye trender i rettsvitenskapen
Formålet med denne boka er å gi innsyn i hovedtrekkene i nyere norsk rettstenkning.

Redaktør: Asbjørn Kjønstad
Boken kan bestilles fra Gyldendal forlag

 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Bokomslag for Borgerrolle og borgerrett

Borgerrolle og borgerrett
Det Norske Videnskaps-Akademi markerte 200-årsjubileet for Grunnloven med et symposium, Borgerrolle og borgerrett, i februar 2014. Symposiet var en del av det offisielle programmet for grunnlovsjubileet. Bidragene på dette symposiet som er publisert i denne boken, spenner fra antikkens Athen til dagens Norge. Borgerrollen handler om forholdet mellom individ og stat, og bokens artikler belyser på ulike vis utviklingen av borgerrollen.
Redaktør: Kjersti Støm Bull
Boken kan bestilles fra Pax forlag.

 

Bilde
Bokomslag

Food from the Ocean – Norway's Opportunities
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Mat fra havet – Norges muligheter», organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 30. januar 2013. (HM Kong Harald deltok på hele arrangementet.)

Redaktører: Jon Grue og Karl A. Almås
Boken kan bestilles fra Novus forlag
Les den digitalt her (pdf)

 

 

 

Bilde
Bokomslag

Marine Transport in the High North
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Marin transport i nordområdene», organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 19. oktober 2010, der utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt hovedforedraget.

Redaktører: Jon Grue og Roy H. Gabrielsen

Boken kan bestilles fra Novus forlag
Les den digitalt her (pdf)

 

 

Bilde
Bokomslag

Medical Technology – Meeting Tomorrow's Health Care Challenges
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Helseteknologi – muligheter for fremtidens helseutfordringer» organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 29. januar 2014, der Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt introduksjonsinnlegget.  

Redaktører: Jon Grue og Anne-Brit Kostø
Boken er utgitt av Novus forlag
Les den digitalt her (pdf)

 

 


Natural Disasters and Societal Safety
Boken inneholder de skriftlige versjonene av foredragene som ble holdt under symposiet «Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet», organisert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Symposiet ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 28. april 2015.

Redaktører: Roy H. Gabrielsen og Suzanne Lacasse
Les den digitalt her (pdf)
 

Tidsskrifter

Zoologica Scripta
Et internasjonalt tidsskrift for systematisk Zoologi. Tidsskriftet er utgitt på vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi og det Svenske Kungeliga Vetenskapsakademien.
«Zoologica Scripta publishes empirical, theoretical, and methodological papers, review articles and debate comments and replies dealing with zoological diversity and systematics in an evolutionary context. Preference will be given to studies in phylogeny, biogeography, molecular biology and palaeontology.»

Styremedlem i Norge er Øyvind Sørensen og Tore Slagsvold.
Tidsskriftet kan leses her

Physica Scripta
Physica Scripta er et internasjonalt tidsskrift for eksperimentell og teoretisk fysikk. Tidsskriftet gis ut i samarbeid mellom de nordiske lands vitenskapsakademier.
«Physica Scripta is an international journal for experimental and theoretical physics comprising strong components of atomic, molecular and optical physics, plasma physics, condensed matter physics and mathematical physics. The journal publishes comments in five different sections and maintains a program of topical issues alongside the regular 12 issues.»

Styremedlem i Norge er Dieter Röhrich.
 

Rapporter

Bilde
Norske selskabs adresser og verdtskap

Norske Selskabs adresser og vertskap 
Denne rapporten fra 2007 tar sikte på å bringe klarhet i en del uklare forhold omkring Det Norske Selskabs tilkomst: Hvem stifterne var, når det ble stiftet, hvor Selskabet holdt til, når tilholdsstedet ble flyttet og opplysninger om vertskapet for Selskapet.

Av Geirr Wiggen.

For bestilling:
Ta kontakt med Det Norske Videnskaps-Akademi

 

 

 

 

 

Bilde
Hvordan måle vitenskap?

Hvordan måle vitenskap? Søkelys på bibliometriske metoder
Rapporten er basert på innlegg holdt på et diskusjonsmøte i Akademiet våren 2009. Den setter søkelyset på Norsk vitenskapsindeks og det systemet som i dag brukes for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, det såkalte «tellekantsystemet». Redaktør Øyvind Østerud. 

Les rapporten (pdf)
 

 

 

 

 

Evne til forskning – Norsk forskning sett innenfra
En rapport om tilstanden i norsk forskning i et internasjonalt perspektiv.
Hovedvekten er lagt på grunnforskning. Rapporten forsøker også å presentere norske forskeres syn på hva som bør og må gjøres i årene fremover om norsk forskning skal kunne gi bidrag av internasjonal kvalitet 20 år fra i dag.

Redaktør: Lars Walløe
For bestilling: Ta kontakt med Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Flere av publikasjoner er tilgjengelige digitalt i Nasjonalbiblioteket.