Ansatte i Akademiet

Her er vi som jobber i sekretariatet:

Bilde
Gunn Elisabeth Birkelund
Gunn Elisabeth Birkelund. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Gunn Elisabeth Birkelund
Generalsekretær
E-post: g.e.birkelund@dnva.no
Telefon: 22 84 15 03
Bilde
Øyvind Sørensen, direktør ved Det Norske Videnskaps-Akademi. ( Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Øyvind Sørensen. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Øyvind Sørensen
Direktør
E-post: oyvind.sorensen@dnva.no
Telefon: 22 84 15 03

Prosjektledelse, medlemskontakt og protokollspørsmål

Bilde
Line Therese Nævestad. Foto: Thomas Eckhoff
Line Therese Nævestad. (Foto: Thomas Eckhoff)
Line Therese Nævestad
Seniorrådgiver og protokollsjef
Protokollansvarlig, medlemskontakt, innvalg, akademimøter, nettsider, Nansenfondet og Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris
E-post: l.t.navestad@dnva.no
Telefon: 22 84 15 04
Bilde
Portrett av Gro Havelin
Gro Havelin (Foto: Unni Irmelin Kvam/ DNVA)
Gro Havelin
Seniorrådgiver
Utleie, arrangementer, årbok, nettsider, Forskningsetisk utvalg, HumSam-prisen
E-post: gro.havelin@dnva.no
Telefon: 22 84 15 07 / 46 79 09 34
Bilde
Eva Halvorsen
Eva Halvorsen. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Eva Halvorsen
Prosjektleder
Vitenskapsrådgivning, Abelpris-komiteen, internasjonalt akademi-arbeid
E-post: eva.halvorsen@dnva.no
Telefon: 906 80 956
Bilde
Eirik Lislerud
Eirik Lislerud. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Eirik Lislerud
Prosjektleder
Kavliprisen, Kavli-komiteer
E-post: eirik.lislerud@dnva.no
Telefon: 22 84 15 08/ 410 72420
Bilde
Håkon Sandbakken
Håkon Sandbakken. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Håkon Sandbakken
Prosjektleder
VISTA
E-post: hakon.sandbakken@dnva.no
Telefon: 22 84 15 15/ 454 03 077
Bilde
Pål Pettersen (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Pål Pettersen. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Pål Pettersen
Prosjektleder
Abelprisen,  Klimautvalget, EASAC-rapporter
E-post: pal.pettersen@dnva.no
Telefon: 415 10 974

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Bilde
Marina Tofting leder for samfunnskontakt og kommunikasjon, beredskap, AbelPrize, KavliPrize, science advice, preparedness, Abelprisen, Kavliprisen, vitenskapsrådgivning, ansattrepresentant i styret, press contact, pressekontakt
Marina Tofting. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Marina Tofting
Leder for samfunnskontakt og kommunikasjon,
ansattrepresentant i styret
E-post: marina.tofting@dnva.no
Telefon: 22 84 15 17/ 938 66 312
 Eirik Furu Baardsen
Senior Kommunikasjonsrådgiver – nettredaktør, film og streaming, foto, grafisk design
E-post: e.f.baardsen@dnva.no
Telefon: 22 84 15 11/ 938 00 840
Bilde
Kvinne i solskinn. Foto: Marina Tofting
Unni Irmelin Kvam. (Foto: Marina Tofting / DNVA)
Unni Irmelin Kvam
Senior kommunikasjonsrådgiver
E-post: u.i.kvam@dnva.no
Telefon: 95 172 672
 Merete Røsvik
Kommunikasjonsrådgiver (vikar)
E-post: m.r.rosvik@dnva.no
Telefon: 47 028 819

Økonomi og drift

Bilde
Richard H. Kvile
Richard H. Kvile. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Richard H. Kvile
Økonomi- og driftssjef
E-post: r.h.kvile@dnva.no
Telefon: 22 84 15 05
Bilde
Sebastian
Sebastian Crancenco (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Sebastian Crancenco
Regnskapsmedarbeider
E-post: sebastian.crancenco@dnva.no
Telefon: 22 84 15 10

Studentmedarbeidere

Bilde
Rebecca Waksvik. (Foto: Ingerid Bernhoft / DNVA)
Rebecca Waksvik. (Foto: Ingerid Bernhoft / DNVA)
Rebecca Waksvik
Studentmedarbeider administrasjon 
E-post: rebecca.waksvik@dnva.no
Telefon: 452 66 076
Bilde
Smilende jente
Tone Emilie Lunde. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Tone Emilie Lunde 
Studentmedarbeider administrasjon
E-post:  t.e.l.lunde@dnva.no
Telefon: 22 84 15 00 / 94 89 55 48
Bilde
Henrik Pehrsen (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Henrik Pehrsen (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Henrik Pehrsen
Studentmedarbeider administrasjon
E-post: henrik.pehrsen@dnva.no
Telefon: 46 67 68 62
Bilde
Eivind Lotsberg
Eivind Lotsberg (Foto: Unni Iremlin Kvam / DNVA)
Eivind Lotsberg
Studentmedarbeider administrasjon
E-post: e.j.lotsberg@dnva.no
Telefon: 974 28 474