23. Mai 11:00
Holmboeprisen 2022 til Tor Espen Kristensen / Abelprisuken 2022
23. Mai 17:00
24. Mai 16:00

Utvalgte videoer

Jo Røislien: Pandemikommunikasjon – en balansekunst

Les mer

Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?

Les mer

Vikingskip og vikingtidsmuseum - utfordrende verdensarv på Bygdøy

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld på

Notert

Ludvig Magne Sollid. Foto: Ola Gamst Sæther / Uniforum / UiO
11.05.2022

Ludvig Magne Sollid tildelt UiOs forskningspris for 2022

Akademimedlem Ludvig Magne Sollid ved Institutt for klinisk medisin, UiO tildeles forskningsprisen for sine banebrytende bidrag til forskning på cøliaki og immunologi.

Dette skriver priskomiteen om tildelelsen: «Sollid er internasjonalt ledende på cøliakiforskning og immunologisk forskning. Ved å studere sykdomsmekanismene for cøliaki, har han bidratt til innsikt i grunnleggende immunologiske prinsipper som kan anvendes på forskning på andre auto-immune sykdommer som diabetes, multippel sklerose og reumatoid artritt. Forskningen hans har ledet frem til ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder. Sollid har bidratt vesentlig til at Avdeling for Immunologi er et av de fremste forskningsmiljøene på UiO og OUS. Han har vunnet en rekke priser for sin fremragende forskning, både nasjonalt og internasjonalt»

Les mer på Uniforums nettsider

Kenneth Ruud, Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Unni Irmelin Kvam
03.05.2022

Grunnforskningspris til Kenneth Ruud

Visepreses i Akademiet og professor i kjemi Kenneth Ruud, er tildelt Grunnforskningsprisen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT, for 2021.»

Fra komiteens begrunnelse: "Prof. Kenneth Ruud er professor i teoretisk kjemi, og han betegnes som en av de mest synlige kjemikerne i Norge. Han har vært sentral i å sikre to sentre for fremragende forskning (SFF) til UiT/UiO (CTCC og Hylleraas), han har vunnet et ERC Starting Grant, og han har ledet mange forskningsprosjekter finansiert av NFR. Hans forskning har stor synlighet og er hyppig sitert i internasjonale fagtidsskrifter". Hele begrunnelsen kan leses på UiT's nettsider. 

Ruud har tidligere vært prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

Medlem av Akademiet og hjerteforsker Eva Gerdts.
29.04.2022

Hjerteforskningsprisen til Eva Gerdts

Medlem av Akademiet Eva Gerds ved Universitetet i Bergen er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspris, Hjerteforskningsprisen. Prisen ble delt ut av Hans Majestet Kongen.
Priskomiteen skriver i sin begrunnelse: "Eva Gerdts er en av Norges fremste eksperter innen hjertesykdom og kjønnsforskjeller. Til tross for at hjerte- og karsykdom sykdom tar livet av flest kvinner i Norge per år vet man fortsatt mindre om hjertesykdom hos kvinners enn hos menn. Eva Gerdts forskning har bidratt til økt innsats for å finne ut mer. Hun har publisert forskning som viser at én av to kvinner ikke får behandling som virker ved hjertesvikt."

Gerdts er tilknyttet Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.