Nyheter

Nyhetsarkiv

Møte med

Mandag 12. juni presenterer Det Norske Videnskaps-Akademis nye medlemmers sin forskning.

Visepreses Kjetil Taskén ønsker velkommen og forteller om Akademiets faglige virksomhet som styresammensetningen, strategi og satsningsområder. Deretter forteller generalsekretæren, Gunn E. Birkelund, om dagliglivet i Akademiet, hva vi jobber med og Akademiets historie.

Forskningspolitisk årstale 2023

På årsmøtet i Akademiet onsdag 3. mai presenterte preses i Akademiet Lise Øvreås sin forskningspolitiske redegjørelse for gjester og Akademimedlemmer. 

 

Rapport fra workshop-serien Energikrisen i Europa

Konklusjonene fra workshop-serien Energikrisen i Europa er nå oppsummert og presentert i rapporten Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet.

Abeluka 2023

Under Abelprisuka møter unge matematikktalenter verdensledende matematikere som en del av feiringen. Dette er en del av ungdomssatsningen til Abelprisen.

Demokratiets tilstand 2023

14. juni holdes tredje møte i serien Demokratiets tilstand 2023, og denne gangen er tema angrep på demokratiet.  - Undergraving av tilliten til systemet kan være en del av forklaringen på hvorfor vi ser en utvikling med angrep på demokratiske institusjoner i en rekke land, sier professor Tore Rem. 

Akademiets julemøte

De siste årene har det vært en rekke diskusjoner om oversettelse av gamle tekster. Ord og uttrykk som tidligere var vanlige i bruk, problematiseres eller avvises. Samtidig kan ulike former for modernisering møte motstand.

Akademimøte

Foredrag ved Professor Dr. Med. Özlem Türeci Chief Medical Officer, BioNTech
Professor, Mainz University Medical Ctr & Helmholtz Institute for Translational Oncology

Akademimøte i Bergen

Foredrag ved professor i moderne økonomisk historie ved Universitetet i Bergen, Camilla Brautaset.

Akademimøte
Nansen minneforelesning

Fra Fram til FF Kronprins Haakon – Arven etter Nansen møter et ishav i endring

Akademimøte

Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Demokratiets tilstand 2023

Onsdag 26. april er det klart for andre møte i Akademiets nye demokratiserie, og denne gangen er temaet Russlands invasjon av Ukraina. 

- Det er viktig å nyansere diskusjonene rundt demokratisk og autoritært styresett i krig, sier professor Øyvind Østerud. 

Holmboeprisen 2023

Årets mottager av Holmboeprisen har vektlagt programmering og kunstig intelligens i sin undervisning. Morten Munthe er årets matematikklærer. 

Se bilder fra kunngjøringen av prisvinneren nederst i artikkelen. 

Akademiets lærerpris går til Per-Magne Løken

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annethvert år og ble første gang delt ut i 2009.

Priskomiteen er oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi og består av fire medlemmer. I komiteen for perioden 2021– 2023 sitter: Cecilie Mauritzen, Marte Blikstad-Balas , Steffen Handal (Representant for Utdanningsforbundet, denne gang med Ingunn Bonnet Wettestad som stedfortreder ) og Svein Sjøberg som leder komiteens arbeid.

Prisen deles ut på Det Norske-Videnskaps Akademis årsmøte 3. mai på Grand Hotel av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.