Nyheter

Nyhetsarkiv

Høydepunkter i Akademiet 2022

Krigen i Europa, klimaendringer og energikrise har preget 2022. Disse og andre tema er drøftet i Akademiet i år. Les mer om Akademiet i 2022. 

Abelprisen 2023

For første gang i historien går Abelprisen til en matematiker med røtter i Latin-Amerika. Argentinsk-amerikanske Luis A. Caffarelli er årets Abelprisvinner! 

FRIDTJOF NANSENS BELØNNING FOR FREMRAGENDE FORSKNING

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin for 2023 tildeles Ole A. Andreassen. Han får belønningen for fremragende forskning innen psykiatrisk molekylær genetikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen hhv humaniora og samfunnsfag og relafag og medisin går til Katrine V. Løken  for fremragende forskning innen samfunnsøkonomi og Nina Holden for fremragende forskning innen sannsynlighetsteori og matematisk fysikk.

Forskningsetisk utvalg

Hvilke rettigheter har de døde? Forskningsetisk utvalg inviterer til debatt.

Kvinnedagen 2023

I anledning kvinnedagen feirer vi Norges første kvinnelige professor, Kristine Bonnevie. Bonnevie ble innvalgt som medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1911, året før hun ble utnevnt til professor. Nå har NRK laget podkast om foregangskvinnen.

Abelkomiteen 2023

Når årets Abelprisvinner kunngjøres, er det formelt Det Norske Videnskaps-Akademi som utroper prisvinner. Bak står Abelkomiteen, med fem internasjonalt anerkjente matematikere innenfor ulike grener av matematikken.

Vi vil fortsette å heise Ukrainas flagg på Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi vil fortsette å markere sin støtte til det ukrainske folket ved å heise det blå og gule flagget. Akademiet har det siste året arrangert flere møter for å belyse forhold rundt invasjonen.

Genredigering kan føre til mer bærekraftig matproduksjon med bedre dyrevelferd og mindre bruk av plantevernmidler. Flere parter ber nå om en oppdatering av lovverket.

Sigurd Thoresen Workshop 2023

Påmelding:
Påmelding innen 13. mars 2023 på e-mail til dag.erlandsen@ader.no med 
opplysning om navn, e-post og tilhørighet. 

Gi også beskjed om det er ønskelig med lunsj eller ikke. Symposiet er gratis, men for lunsj og kaffepauser betales en avgift på kr. 250,00 som betales til kontonummer 7058.05.50035 samtidig med påmelding. 

Merk betalingen «Thoresens legat 27/3-23»

The Academy Symposium in Humanities and Social Sciences

The goal of this symposium is to shed light on a range of issues relating to war and peace, especially in relation to understanding the current situation in Ukraine and how this affects the world at large. The symposium will discuss issues such as the following: how and why wars have emerged; how they have affected people in countries at war; how various countries and people have experienced war differently; how war has changed the relationship between countries and contributed to reconfiguring the world order and international legal systems, economic and material consequences of war (ranging from food to energy); and lastly, how wars are captured in literature and how literature affects our conceptualization of war and peace.

This symposium will gather scholars who will offer their insights into the newest research relating to war and peace in Norway as well as internationally. It will showcase what the broad range of disciplines within the social sciences and humanities can tell us about these issues.
 

Årbok tilgjengelig for nedlasting

Årboken for 2021 er nå klar og tilgjengelig for nedlasting. Den inneholder alle foredragene som ble holdt i 2021.

Minneord

Kreftforsker og tidligere preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum, er død. 

Demokratiets tilstand 2023

Demokratiet har vært under press på en rekke fronter de siste årene. Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og i mars lanserer vi en ny møteserie.

Frist 15. mars: Nominer kandidater til Lærerprisen

Hvem bør få Lærerprisen i år? Vi ser etter lærere i grunnskole eller videregående skole som har gjort en ekstarordinær faglig og pedagogisk innsats. Prisen er på 50.000 kroner. Nominasjonsfristen er 15. mars 2023.