Nyheter

Nyhetsarkiv

Yara Birkelandprisen 2023

Robert Bleckert Nils Håkan Wissings forskning viser at galakser har sterkere magnetiske felt enn tidligere antatt. For dette ble han tildelt Yara Birkelandprisen 2023.

Demokratiets tilstand 2023

Sjette og siste møte i Demokratiserien holdes i november på Litteraturhuset i Bergen. Med oss har vi fått flere av Nordens fremste velferdsforskere.

Demokratiets tilstand 2023

Filmen fra Demokratiseriens møte i Trondheim 4. september er nå tilgjengelig, med det høyst aktuelle temaet lokaldemokrati.

Utleie

Akademiets lokaler er tilgjengelige for leie til arrangementer og private selskaper. 

DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Det er varslet mer statlig styring av akademia. Bør Forsknings-Norge frykte at universitetene og høgskolenes uavhengighet, demokratiske integritet og akademisk frihet svekkes? 

Det Norske Videnskaps-Akademis menneskerettighetskomite om situasjonen i

Eksekutivkomiteen i det internasjonale menneskerettighetsnettverket til vitenskapsakademiene har vedtatt følgende uttalelse om situasjonen til universiteter og vitenskapsakademiet i Nicaragua. Foranledningen er regjeringens nylige overtakelse av University of Central America.

Demokratiets tilstand 2023

Svekket tillit til politikerne og avstand mellom befolkningen og eliten. Dette er noen av utfordringene som kommune-Norge står overfor. Uken før valget tar demokratiserien turen til Trondheim for å sette søkelyset på lokaldemokratiet. 

Nobelprisvinnere til EU-kommisjonen

Edvard Moser og 38 andre Nobelprisvinnere reagerer på et forslag om EU skal sette en sluttdato for all bruk av forsøksdyr innen forskning. Mens de fleste vil være enige i et forbud mot å bruke dyr til utvikling av kosmetikk, er trolig holdningene annerledes til bruk av dyr i medisinsk forskning. 

Ny EU-rapport

Sunn og bærekraftig mat må bli billigere og mer tilgjengelig for forbrukerne. Det uttaler en ekspertgruppe i ALLEA-rapporten «Towards sustainable food consumption». Rapporten ble presentert 28. juni.

Formiddagsmøte

FNs menneskerettsråd opprettet kommisjonen i mars 2022. Den består av tre medlemmer og har et sekretariat på over 20 personer. Oppgaven er å etterforske påståtte menneskerettskrenkelser, brudd på humanitærretten og internasjonale straffebestemmelser i sammenheng med Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Formiddagsmøte

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778): Grafiker, arkitekt, og innvarsler av det moderne.

Arkitekturfantasiene til den italienske grafikeren og arkitekten Giovanni Battista Piranesi fikk fort merkelapp som irrasjonelle og motsetningsfulle. Det var først med det 20. århundret, da slike kvaliteter formet estetikken, at Piranesi ble gjenoppdaget.

Formiddagsmøte

Verden over får kvinner halvparten så mange barn som de hadde for bare femti år siden. Hvorfor har fødselstallene falt, og hvordan vil lav fruktbarhet påvirke vår felles fremtid? Flertallet av dagens forskning har en tendens til å være disiplinærspesifikk, og få studier søker å forstå fruktbarhetsendring fra et tverrfaglig perspektiv.

Formiddagsmøte

Foredrag ved Kjetil Bang-Hansen

Ligger det et håp i Henrik Ibsens bitre farvel? Funderinger rundt en oppsetning av «Når vi døde våkner» i London. Teater lever i nuet. Uttrykket formes av tiden, oppleves i øyeblikket. Tekster viser nye sider i nye omgivelser.

Pride 2023

Vitenskapsakademiet viser solidaritet og støtter Pride ved å heise regnbueflagget. Halvor Moxnes er medlem av Akademiet og deler sine refleksjoner.