Nyheter

Nyhetsarkiv

Strømmmes: Kunngjøring av Abelprisen 2022

Preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Lise Øvreås kunngjør Abelprisen 2022.

Formiddagsmøte

Erik Sauar er antropolog, sivilingeniør i kjemi og dr. techn i fysikalsk kjemi. Han leder batterimaterialselskapet Cenate, som utvikler silisiumnanopartikler for neste generasjons lithiumbatterier i samarbeid med noen av verdens største batteriprodusenter. Han var tidligere CTO og en av grunderne bak solselskapet REC.

Akademimøte

Foredrag ved professor og museumsdirektør Håkon Glørstad ved Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo og Kunsthistorisk museum.

Nyttårshilsen fra preses Lise Øvreås

Jeg ser med glede og forventning fram til å lede Akademiet i 2022, sammen med presidiet, styret og administrasjonen. Jeg håper at 2022 blir et godt år for alle sammen, at Covid-19 endelig slipper taket og at vi får den vanlige hverdagen tilbake. Jeg har spesielt savnet fysiske møter i akademiets hus og ellers på våre arbeidsplasser rundt om i landet. 

Britiske politikere bruker vitenskapsrådgivning fra EASAC:

The Telegraph trykket nylig et opprop fra 52 parlamentsmedlemmer som krever et møte om bruk av bio-energi i Storbritannia. Oppropet er basert på tydelige vitenskapsråd fra “top think tanks” som EASAC, Chatham House og Ember. 

Nytt utvalg for vitenskapsrådgivning i Akademiet

Styret i Vitenskapsakademiet har oppnevnt nytt utvalg for vitenskapsrådgivning. Leder for utvalget er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Jørn Rattsø. Med seg får han Inger Sandlie (UiO, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi), Kjersti Lohne (UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi), Jonas Stein (UiT, Institutt for samfunnsvitenskap), Dag Aksnes (UiB, Institutt for bio-vitenskap), Ingvald Strømmen (NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk) og Kjersti Fløttum (UiB, Institutt for fremmedspråk). 

Gunn Elisabeth Birkelund:

En hel møteserie om demokratiet vårt, både fysisk og digitalt, månedlige Akademimøter tross pandemi,  og ett nytt år med vitenskapens bidrag til bærekraftig omstilling med hav som hovedtema. Dette er deler av julehilsenen fra generalsekretær i Vitenskapsakademiet Gunn Elisabeth Birkelund.

Se bilder fra seminaret 29. november

I 2020 passerte både Folkeforbundet (FF) og De forente nasjoner (FN) viktige milepæler. Det er 100 år siden FF ble grunnlagt som en del av fredsslutningen etter første verdenskrig, og 75 år siden seierherrene i annen verdenskrig i San Francisco forsommeren 1945 ble enige om å grunnlegge FN. Begge organisasjonene hadde som primære mål å sikre medlemsstatenes suverenitet og uavhengighet og å fremme en mer retts- og regelbasert internasjonal orden.

Se bildegalleri nederst i saken

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2022. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

International VISTA Seminar 2021 / VISTA Researcher Day

The VISTA seminar with invited researchers have discussed the consequences of harvesting resources from and in the ocean, in particular from the bottom of the ocean, also called the seabed. Not only discussing what the scientists already know, but also mapping uncertainties and what we need-to-know, and how new technologies can be sustainable in order to care take ocean health, was central for this year's international VISTA seminar.