Nyheter

Nyhetsarkiv

Grønn omstilling - vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Naturtap er tema på første møte i Akademiets nye møteserie 

Høydepunktsrapporten

Blikket var retta mot framtida gjennom mykje av Akademiets møteverksemd i 2023. To sentrale tema var framtida for demokratiet og gode vegar mot ei grøn framtid. Men også historia vart løfta fram då Akademiets hus og eigedom på tampen av året vart freda av Riksantikvaren.  

Abelprisen 2024

Hvilken matematiker hedres med Abelprisen i år? Matematikere over hele verden ser til Norge når Akademiets preses kunngjør årets mottaker 20. mars.

Abelprisen 2024

De fem fremragende matematikerne i Abelkomitéen har et stort og tidkrevende oppdrag. Det er nemlig mange gode kandidater til Abelprisen 2024.

Grønn omstilling – Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Bærekraft er en hovedsatsning for Akademiet i 2024. Denne våren lanserer vi møteserien Grønn omstilling – Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid.
– Jeg håper at denne serien kan bidra til mer kompetanse for å redde naturen og stoppe klimaendringene, sier preses Lise Øvreås.

Boklansering

Fridtjof Nansen og Niels Bohrs forskning og arbeid for menneskerettigheter er fortsatt presserende aktuelt, over 100 år etter at de mottok Nobelprisen.

 

VISTA-utlysing

VISTA lyser ut midlar til forsking på problemstillingar knytt til energiomstillinga. For første gong vender programmet seg også mot samfunnsvitskapen.

Nominasjoner ønskes til

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2024 deles ut innen humaniora og samfunnsvitenskap. Belønningen består av 300 000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen.

Fridtjof Nansen belønning for yngre forskere deles ut i både realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap. Det tildeles inntil 2 priser for fremragende vitenskapelig arbeid utført av yngre forskere som ikke har fylt 40 år pr 3. mai. Hver av belønningene er på 75 000 kroner og ett diplom.
 

Tverrfaglig seminar

I anledning 750 årsjubileet for Magnus Lagabøters landslov arrangerer Akademiets gruppe for rettsvitenskap åpent, tverrfaglig seminar. 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Sigmund Karterud: "Er det normalt å ha psykisk lidelse?"

Formiddagsmøte

Foredrag ved Øystein Hov: "Hvordan værvarslet blir til. Historien om hvordan jordsystemelementene henger sammen."

Formiddagsmøte

Foredrag ved Unn Røyneland: "«Wallah bro, hva skjer man?» Den nye norsken i fleirspråklege ungdomsmiljø"

Formiddagsmøte

Foredrag ved Sine Halkjelsvik Bjordal: "Stavkirkenes kulturhistorie i nytt lys"