Nyheter

Nyhetsarkiv

Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid Webinar del 9 - ved Karine Nyborg

Økonomien i pandemien: penga eller livet?

  • Foredrag ved professor Karine Nyborg, Økonomisk institutt, UiO. 

Må vi velge om vi skal ofre liv og helse på økonomiens alter? Eller er godt smittevern tvert om påkrevd for normalisering av arbeids- og samfunnslivet? Et samfunnsøkonomisk blikk på standardmodeller for virusspredning indikerer at konflikten mellom helse og økonomi er begrenset – og at omfattende massetesting kan være nødvendig ut fra begge hensyn.

Bergenbio med på koronastudie

Et legemiddel fra Bergenbio er valgt ut som en av tre mulige testmedisiner for å behandle koronapasienter i Storbritannia. Nytt medlem i Akademiet, professor ved UiB, James B. Lorentz er mannen bak  bioteknologiselskapet som er valgt ut i den første studien. 

Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 8 - ved Gro Harlem Brundtland

Global solidaritet i pandemien
Foredrag ved Gro Harlem Brundtland
 

Pandemien - tillit i koronaens tid del 7 - ved Ole Fridthjof Norheim:

Sorteringssamfunnet og pandemien.
Medisinsk etikk – å velge mellom syke.
Foredrag ved professor Ole Fridthjof Norheim, Universitetet i Bergen.

Hvem skal få behandling på respirator når vi har for få? Hva er erfaringene fra Norge og andre land? I foredraget snakker Norheim om de etiske prioriteringene helsepersonell står midt oppe i under COVID-19. Han vil også drøfte internasjonale og nasjonale anbefalinger om prioritering.

Pandemien - tillit i koronaens tid del 6 - ved Kristin Bergtora Sandvik:

Rettsstaten i pandemien

Foredrag ved professor ved UiO,  Kristin Bergtora Sandvik.

Pandemien - tillit i koronaens tid del 5 - ved Per Buvik

Den ultimate roman om en epidemi: Pesten (1947) av Albert Camus
Foredrag ved professor Per Buvik (emeritus) ved Universitetet i Bergen. 

Pesten av Albert Camus ble utgitt i 1947. Utviklingen av koronapandemien har på kort tid gjort boken til en av de mest leste romanene i verden. Boken er nesten skremmende profetisk og aktuell, 60 år etter forfatterens død. Professor Per Buvik leser i dette foredraget romanen inn i vår egen samtid.

Pandemien - tillit i koronaens tid del 4 - ved Birgitte Freiesleben de Blasio

Modellering av SARS-CoV-2 epidemien i Norge
Foredrag ved professor Birgitte Freiesleben de Blasio.

Hun er professor ved UiO i biostatistikk og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet ved  Avdeling for metodeutvikling og analyse. Avdelingen studerer helseeffekter og lager økonomiske evalueringer av nasjonale vaksinasjonsprogram og andre tiltak for å avgrense smittespredning. Resultatene blir brukt til  overvåkning, beredskap og som grunnlag for råd til myndighetene.

Kavliprisen

Vinnerne av Kavliprisen 2020 kunngjøres onsdag 27. mai kl 15:00. Kavliprisen deles ut til fremragende forskere i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap; det minste, det største og det mest komplekse.

Se kunngjøringen her

Pandemien - tillit i koronaens tid del 3 - ved Nina Langeland

Medisineren i pandemien

Foredrag av professor Nina Langeland. 
Langeland  er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer. Hun er professor i infeksjonsmedisin ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland universitetssykehus. Langeland har forsket på infeksjonsutbrudd både på sykehus og i samfunnet, og blant annet ledet arbeid med å kartlegge Giardia-utbruddet i Bergen. 
Foredraget er en del av en foredragsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

 

Akademiet gratulerer! 23 nye medlemmer innvalgt

Torsdag 19. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2020. 17 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Pandemien - tillit i koronaens tid del 2 - ved Nils Christian Stenseth

Middelalderens pest - dagens koronapandemi? 

Foredrag ved Nils Christian Stenseth, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemi - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

 

Pandemi - tillit i koronaens tid del 1 - ved Thomas Hylland Eriksen:

Solidaritet i pandemien
Pandemi - tillit i koronaens tid

Abelprisen

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2020 til Hillel Furstenberg ved Hebrew University of Jerusalem, Israel, og Gregory Margulis ved Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

“for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk”

Begrenser smittefaren

Presidiet i Det Norske Videnskaps-Akademi har vedtatt å avlyse alle arrangementer ut mai for å begrense risikoen for spredning av koronaviruset (covid-19). Abelkunngjøringen 18. mars klokken 12.00 vil bli holdt uten publikum til stede i salen. Kunngjøringen vil bli streamet som vanlig.