Nyheter

Nyhetsarkiv

Belønningen for yngre forskere til Anders Kvellestad og Paolo Giovanni Piacquadio

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Harald Alfred Stenmark for fremragende forskning innen celle- og molekylærbiologi med særlig relevans for kreftsykdom

Human Rights Committee

Researchers in Turkey are in a difficult situation. The Norwegian Academy of Science and Letters Human Rights Committee has initiated a signature campaign amongst the members of the Nordic Academies, in order to show support for Turkish academics in their work for academic freedom. 

Ny film:

Er du nysgjerrig på når Abelprisen ble opprettet? Og har du glemt hva som skjedde med Niels Henrik Abel i Paris og hans avhandling? Denne filmen gir deg en rask oversikt over Abelprisen på under fire minutter. Teksten er på engelsk. 
 

Nominasjonsfrist 20. juni

Vi inviterer rektorer, lærere, elever og foreldre til å nominere kandidater til Akademiets lærerpris. Prisen går til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Lærerprisen er på 50.000 kroner.

Demokrati - Forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Grete Brochmann og Marta Bivand Erdal

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

I andre møte i Akademiets demokratiserie møtes Michael Tetzschner og Jette Christensen til debatt om politikernes rolle

 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

I mars lanserer Akademiet webinarserien Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Ny EU-rapport:

EU-Kommisjonens forsknings- og kunnskapssenter, JRC (Joint Research Centre), har nylig publisert en rapport om bruk av biomasse til energiformål. Et sentralt tema er hvorvidt bruk av biomasse kan brukes bærekraftig og samtidig redusere atmosfærens CO2-innhold. Rapporten konkluderer bl.a. med at bare en begrenset del av biomasse fra skog vil kunne bidra til å nå Parisavtalens mål. EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) gir i en pressemelding sin fulle støtte til JRC-rapporten.
 

Norsk Science advice-rapport:

Akademiet har nå publisert en norsk Science advice-rapport om temaet Stamceller og regenerativ medisin.
 

Vinner av HumSam-prisen:

HumSam-prisen 2021 går til akademimedlem og religionsviter Ingvild Sælid Gilhus ved Universitetet i Bergen. Hennes forskning spenner fra latter i religion til Snåsamannen. Nå mener hun studier av samtidsreligion vil utvikle faget videre, samtidig som den eldste religionshistorien alltid er en rik kilde til kunnskap om religion.

HumSam-prisen 2021

HumSam-prisen 2021 tildeles Ingvild Sælid Gilhus, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ny generalsekretær
ÅRSMØTET

Akademiets årsmøte vil finne sted på Grand Hotel tirsdag 7. september klokken 18.00.

Registrering ved fremmøte, alle må ha inntatt sine plasser i Rocosalen innen 17.45. Dørene åpner 16.45.

Antrekk: Mørk dress

 

Første meddelelse i en serie fra Akademiet:

Forskere har vært for forsiktige. Klimaet endrer seg mer og raskere enn tidligere antatt. Arter forsvinner fortere og i større omfang enn det vi tidligere har trodd. Forurensing, overutnyttelse av ressurser og rasering av natur setter hele økosystemet i reell fare, heter det i en uttalelse fra Akademiet.