Nyheter

Nyhetsarkiv

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Hvilke digitale trusler står vi overfor, og hvordan kan vi beskytte oss?

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Akademiets møteserie om demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser fortsetter etter sommeren med møter om teknologi og cyberkrigføring, om USA, om EU, og om vårt forhold til akademisk samarbeid med Kina. 

Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

I en ny meddelelse fra Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk hevdes det at de siste års omfattende skogbranner, både globalt og i våre nærområder, er et varsel på en utvikling mot vegetasjonsbranner av et omfang vi ikke har sett tidligere i menneskets moderne historie. Slike scenarier tillegges ifølge meddelelsen i dag for lite vekt i vurderingen av fremtidens klimautvikling.

Ny EASAC-rapport advarer:

Atlanterhavets tilstand påvirker hvordan havnivået vil stige lokalt i Europas kystområder.  Issmeltingen i Antarktis er nå så massiv at den påvirker gravitasjonskreftene slik at vannmasser beveger seg mot den nordlige halvkule. Samtidig viser rapporten at potensialet for bærekraftig ressursutnyttelse fra Atlanterhavet langt fra er utnyttet. 

Lettenprisen – global vitenskapspris for unge forskere på bærekraft:

Oslo, 17 juni 2021: Årets vinner av Lettenprisen forsker for å finne en vaksine mot malaria. Meta Roestenberg er spesialist i infeksjonssykdommer og utdannet ved Leiden University Medical Center i Nederland. Hun bruker sin ekspertise på infeksjonssykdommer som er utbredt i fattige land.

Årsrapporteringen tilgjengelig for nedlastning

Årsrapporteringen for 2020 er nå tilgjengelig på nett. Rapporteringen inneholder to deler:  A) Årsrapport med regnskap og B) Årbok med medlemsregister, minnetaler og foredrag. Last de ned her:

Nansen minneforelesning 2021

Leder for Akademiets menneskrettskomite og professor ved Universitetet i Oslo, Jakob Lothe, holder årets minneforelesning

Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

I en ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk påpekes det at regjeringens klimamelding til Stortinget er unnvikende i forhold til viktige klimapolitiske problemstillinger. Blant annet tar meldingen ikke inn over seg Norges ansvar som olje- og gasseksportør.

«Regjeringens klimamelding til Stortinget skjønnmaler Norges klimapolitiske posisjon» sier utvalgets leder Nils Chr. Stenseth i en kommentar

Høstekskursjon 2021

Etter at fjorårets høstekskursjon måtte avlyses grunnet smittesituasjonen planlegger vi nå en ny ekskursjon til Kistefos på Jevnaker.

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Norway's role in the UN Security Council and the possibility of referring the South Sudan's top leaders to the International Criminal Court in The Hague

Abelprisen for 2021 til László Lovász og Avi Wigderson

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2021 til László Lovász ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest, Ungarn, og Avi Wigderson ved Institute for Advanced Study, Princeton, USA, “for deres grunnleggende bidrag til teoretisk datavitenskap og diskret matematikk, og deres ledende rolle i å utvikle disse fagområdene til å bli sentrale felt i moderne matematikk”

Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

Klima- og miljøproblemer utfordrer de tradisjonelle rettsstatsprinsippene. Håndteringen vil kreve utvikling av nye juridiske virkemidler og fornyet grenseoppgang mellom politikk og rett.

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Foredrag ved Aanund Hylland 

 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

En samtale mellom fire klimaforskere