Nyheter

Nyhetsarkiv

Europeiske akademier om regenerativ medisin:

Europeiske akademier oppfordrer i en ny rapport til at biomedisinsk forskning må beskyttes mot villedende påstander:

– Stamceller og genterapi er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert. I tillegg ser vi at kommersielle klinikker som tilbyr uregulerte produkter og tjenester er et økende problem, sier professor Volker ter Meulen, som har ledet gruppen som har laget rapporten om regenerativ medisin.

Kavliprisen 2020

Kavliprisen 2020 går til forskning innen røntgenastronomi, oppfinnelsen av aberrasjonskorrigerte linser i elektronmikroskop og oppdagelsen av sansereseptorer for temperatur og trykk. 

Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim

Forskningen etter pandemien
Hva vi har erfart om forskningens betydning til nå i pandemien og i den nasjonale politikkutformingen? 
Hvordan kan forskningspolitikken ivaretas og utvikles som en bærebjelke i nasjonale og internasjonale fellesløsninger i pandemibekjempelsen spesielt og i samfunnsutvikling generelt?
Statsråd Henrik Asheim avlutter denne forelesningsrekken fra Vitenskapsakademiet, Pandemien - tillit i koronaens tid. Opptak av foredragene legges ut på nettsiden til Akademiet. 
 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Karl Magnus Laundal som er forsker ved Universitetet i Bergen, og er gruppeleder i Birkeland Centre for Space Science, et senter for fremragende forskning. 
 

Formiddagsmøte

Jørn H. Hurum er professor i paleontologi ved Naturhistorisk museum, UiO. Han er mest kjent for sin formidling og forskning rundt IDA fossilet i 2009 og som leder av de største vitenskapelige utgravningene på Svalbard noen gang, Øglegraverne (2004-nå). Han er opptatt av formidling og er faglig leder for ombyggingen av Brøggers hus (tidligere Geologisk museum) som åpner i 2022. 

 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Henning Kristoffersen. Han er sosialantropolog og har jobbet med Kina i mer enn 25 år i akademia og næringsliv. Han har ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai, vært direktør for internasjonale relasjoner og Kina-programmene ved Handelshøyskolen BI. Han har bodd seks år i Kina, og har blant annet gitt ut bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi.  

Se opptak: Akademimøte i Bergen

Møtet åpner med at Ole Didrik Lærum holder minnetale over Ansgar Torvik og Aurora Martinez holder minnetale over Torgeir Flatmark

Foredrag ved Astri Andresen, professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Se opptak

Møtet åpner med at Liv Bliksrud holder minnetale over Vigdis Ystad og Dag Normann holder minnetale over Jens Erik Fenstad

Foredrag ved Gunhild Hoogensen Gjørv, professor konflikt og fredsstudier (CPS) ved Universitetet i Tromsø -  Norges arktiske universitet

Møte på Grand Hotel 12. oktober

Det planlagte årsmøtet i mai ble utsatt og arrangeres på Grand Hotel mandag12. oktober og kombineres med den tradisjonelle Nansen minneforelesning.

Hele arrangementet vil foregå i Speilsalen

Akademimøte og valgmøte (medlemsmøte)

Det avholdes et møte for Akademiets medlemmer med valg klokken 16.30-17.30

Akademimøtet klokken 18.00 åpner med at Erling Størmer holder minnetale over Erik Magnus Alfsen og Narve Fulsås holder minnetale over Erling Sverdrup Sandmo.

Høstekskursjon

Årets høstekskursjon til Kistefos er utsatt. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato når smittesituasjonen i Oslo-området er mer avklart.

Ta kontakt med Gro Havelin om du har spørsmål.

Årsrapporteringen tilgjengelig for nedlastning

Årsrapporteringen for 2019 er nå tilgjengelig på nett. Rapporteringen inneholder to deler:  A) Årsrapport med regnskap og B) Årbok med medlemsregister, minnetaler og foredrag.

Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 10 - ved Anne Spurkland

Covid 19-sykdommen i pandemien

  • Digitalt foredrag ved professor i molekylær immunologi, Anne Spurkland.