Nyheter

Nyhetsarkiv

Se bilder fra seminaret 29. november

I 2020 passerte både Folkeforbundet (FF) og De forente nasjoner (FN) viktige milepæler. Det er 100 år siden FF ble grunnlagt som en del av fredsslutningen etter første verdenskrig, og 75 år siden seierherrene i annen verdenskrig i San Francisco forsommeren 1945 ble enige om å grunnlegge FN. Begge organisasjonene hadde som primære mål å sikre medlemsstatenes suverenitet og uavhengighet og å fremme en mer retts- og regelbasert internasjonal orden.

Se bildegalleri nederst i saken

Akademiets årmøte fant sted 3. mai

Se bildegalleri nederst i saken. Akademiets årsmøte fant sted på Grand Hotel tirsdag 3. mai klokken 18.00.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2022. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

International VISTA Seminar 2021 / VISTA Researcher Day

The VISTA seminar with invited researchers have discussed the consequences of harvesting resources from and in the ocean, in particular from the bottom of the ocean, also called the seabed. Not only discussing what the scientists already know, but also mapping uncertainties and what we need-to-know, and how new technologies can be sustainable in order to care take ocean health, was central for this year's international VISTA seminar.

Akademiet gratulerer

Nobelkomiteen ved Karolinska Institutet kunngjorde i dag at Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2021 i fellesskap tildeles David Julius og Ardem Patapoutian for deres forskning på reseptorer for temperatur og berøring.

Ledige stillinger

To ledige deltidsstillinger (studentmedarbeidere) søkes til én administrasjonsstilling og én kommunkasjonsstilling 

Det Norske Videnskaps-Akademi er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme vitenskap og styrke vitenskapens rolle i samfunnet. Vi deler også ut vitenskapspriser og bidrar med vitenskapsråd til beslutningstakere. Akademiet ble stiftet i 1857.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023 - 2032)

Det Norske Videnskaps-Akademi har gitt sitt høringsinnspill til den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Planen, når den blir vedtatt, skal gjelde for årene 2023 til 2032, og setter de store rammene og målene for akademia de neste årene. Høringsinnspillet ble overlevert 10. september 2021. 

Birkelandprisen 2020

Yara Birkelandpris for 2020 går til fysiker Jabir Ali Ouassou. Han får prisen for sin doktoravhandling Manipulating superconductivity in magnetic nanostructures in and out of equilibrium. Prisen ble delt ut under Birkelandforelsningen i Akademiet 24. september.