Tverrfaglig seminar

Magnus Lagabøters Landslov 1274-2024

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Nasjonalbiblioteket er nasjonal koordinator for jubileet for landsloven. 

I anledning 750 årsjubileet for Magnus Lagabøters landslov arrangerer Akademiets gruppe for rettsvitenskap åpent, tverrfaglig seminar. 

Praktisk informasjon

Det ble gjort opptak av seminaret, som kan ses lengre på denne siden. 

Kontakt: gro.havelin@dnva.no

Omfattende forskning

Magnus Lagabøters Landslov fyller i år 750 år. Siden 2010 har det særlig i regi av Landslovsprosjektet foregått omfattende forskning og formidling om denne helt sentrale lov i norsk historie. Landsloven gjorde Norge langt på vei til en rettsenhet og står i sammenheng med enkelte andre større europeiske lovbøker fra høymiddelalderen.

En sentral historisk kilde

Landsloven er også en sentral historisk kilde for kunnskap om det norske høymiddelaldersamfunnet. Landsloven var virksom rett frem til 1687 da Christian V’s Norsk Lov kom til. 

Det Norske Videnskaps-akademi markerer Landsloven med et tverrfaglig seminar. Gjennom ni foredrag vil mange sider av Landsloven bli belyst og alle innledere har stått sentralt forskningen om Landsloven det siste tiåret.

Se opptak her

Program 

10:00-10:30 Kaffe serveres

10:30-11:00 Dag Michalsen (UiO): Introduksjon – Landsloven 750 år 
11:00-11:30 Jørn Øyrehagen Sunde (UiO): Kong Magnus Lagabøter som lovgjevar og menneske
11:30-12:00 Else Mundal (UiB): Grannestemne og kyrkjesoknting. Løysingar av konfliktar og fellesoppgåver i bygdefellesskapet etter Landslova.
12:00-12:30 Stefan Drechsler (UiB): Bokmaleriet i Codex Hardenbergianus 
12:30-13:00 Samtaler om Landsloven 

13:00-14:00 Lunsj

14:00-14:30 Magnus Rindal (UiO): Dei fattige i landslova og andre norske og islandske lover frå mellomalderen.
14:30-15:00 Brage Thunestvedt Hatløy (UiB): Lovbok eller rettarbøter? - Landslova sine mange funksjonar.
15:00-15:30 Sigrun Høgetveit Berg (UiT): Mellom arv og sakrament. Det (manglande) kristne ekteskapet i Landslova
15:30-16:00 Erik Opsahl (NTNU): «Utenlandsk rett i Sverige heter og er all den verdslige rett som ikke er svensk rett". Lov og rett som grunnlag for middelaldersamfunnet.

16:00-16:30 Samtaler om Landsloven

Bilde
Deltagere på seminar
F.v. Dag Michalsen (UiO), Jørn Øyrehagen Sunde (UiO), Else Mundal (UiB), Stefan Drechsler (UiB), Magnus Rindal (UiO), Brage Thunestvedt Hatløy (UiB), Sigrun Høgetveit Berg (UiT) og Erik Opsal (NTNU). Foto: UiO, UiO, UiB, UIB/Sigurður Stefán Jónsson, Ola Sæther, UiB, UIB/Torje Jenssen og NTNU

Miriam Jensen Tveits innlegg er dessverre avlyst.