Akademiets medlemstall pr 11. mars 2021

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Norske medlemmer: 282
Utenlandske medlemmer: 252

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:
Norske medlemmer: 253
Utenlandske medlemmer: 159

Til sammen: 946


 

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på en formell innvalgsprosess. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

To klasser
Medlemmene fordeler seg på to klasser:

  • Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
  • Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

 

Nye medlemmer mottar hvert år sine diplomer i en høytidelig seremoni på årsmøtet som holdes på Akademiets årsmøtet 7. september 2021

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer under 70 år.

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 utenlandske medlemmer under 70 år.

De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti nålevende æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Medlemmer som ble valgt inn i 2021:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske

Birgitte Freiesleben de Blasio, Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag

Fedor V. Fomin, Universitet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag

Bente Edvardsen, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 5; Biologi

Ottar Nordal Bjørnstad, Penn State, Pennsylvania USA/Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 5; Biologi

John-Arne Røttingen, Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper, Avdeling for bærekraftig utvikling, Utenriksdepartementet. Han er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag

Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet. Hun er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag

Inge Jonassen, Universitetet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 8; Teknologiske fag
 

Utenlandske

Eörs Szathmáry, Eötvös University, Budapest, Ungarn. Han er innvalgt i gruppe 5; Biologi

Tomas Hökfelt, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige. Han er innvalgt I gruppe 7; Medisinske fag

Robert Zorec, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Han er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag
 

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Norske

Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 1: Historie

Marianne Elisabeth Lien, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 2; Kulturfag og estetiske fag

Sigrid Blömeke, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi

Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi

Frode Helland, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 4; Litteraturvitenskap

Ola Mestad, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 6; Rettsvitenskap

Anna Nylund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er innvalgt i gruppe 6; Rettsvitenskap

Utenlandske

Samuel Scheffler, New York University, New York, USA. Han er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi

Richard Ling, Nanyang Technological University, Singapore. Han er innvalgt i gruppe 7; Samfunnsfag (Herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi

Årets Abelprisvinnere

László Lovász, Eötvös Loránd-universitetet i Budapest, Ungarn. Han er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag

Avi Wigderson, Institute for Advanced Study, Princeton, USA. Han er innvalgt i gruppe 1, Matematiske fag