Akademiets medlemstall
pr 1. januar 2024

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Norske medlemmer: 275
Utenlandske medlemmer: 257

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:
Norske medlemmer: 252
Utenlandske medlemmer: 148

Til sammen: 932

 

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på en formell innvalgsprosess. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

To klasser
Medlemmene fordeler seg på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Nye medlemmer mottar hvert år sine diplomer i en høytidelig seremoni på Akademiets årsmøtet som vanligvis holdes på stiftelsesdagen 3. mai.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer under 70 år.

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 utenlandske medlemmer under 70 år.

De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti nålevende æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Medlemmer som ble valgt inn i 2023:
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske og utenlandske medlemmer:

 • Bodil Holst fra Universitetet i Bergen. Hun er innvalgt i gruppe 2: Fysikk, astronomi og geofysikk.
 • François Renard fra Universitetet i Oslo. Han er valgt inn i 3: Geofag.
 • Åslaug Helland fra Universitetet i Oslo/Radiumhospitalet. Hun er innvalgt i gruppe 7: Medisinske fag.
 • Odd Sture Hopperstad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han er innvalgt i gruppe 8: Teknologiske fag.
 • Jun Xia fra Wuhan University/Det Kinesiske Videnskaps-Akademi, Kina. Han er valgt inn i gruppe 3: Geofag
 • Peifeng Li fra Qingdao University, Kina. Han er valgt inn i gruppe 6: Cellebiologi og molekylærbiologi 
Bilde
Nye medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 2023

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Norske og utenlandske medlemmer:

 • Camilla Brautaset fra Universitetet i Bergen. Hun er valgt inn i gruppe 1: Historie
 • Kristin Asdal fra Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag
 • Ingjerd Hoëm fra Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag
 • Unn Røyneland fra Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 5: Filologi og språkvitenskap
 • Halvard Haukeland Fredriksen fra Universitetet i Bergen. Han er valgt inn i 6: Rettsvitenskap
 • Jon Hovi fra Universitetet i Oslo. Han er valgt inn i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Halvor Mehlum fra Universitetet i Oslo. Han er valgt inn i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Jarle Trondal fra Universitetet i Agder. Han er valgt inn i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Terje Stordalen fra Universitetet i Oslo. Han er valgt inn i gruppe 8: Religionsvitenskap og teolog
 • Hanna Ilona Meretoja fra University of Turku, Finland. Hun er valgt inn i gruppe 4: Litteraturvitenskap
Bilde
Nye medlemmer i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

 

Abelprisvinner 
Siste Abelpris ble delt ut i mai 2023. Prisen gikk til den argentisk-amerikanske matematikeren Luis A. Caffarelli (University of Texas i Austin). Han mottok prisen sitt "banebrytende bidrag til regularitetsteori for ikke-lineære partielle differensialligninger inkludert fri randverdiproblemer og Monge–Ampère-ligningen".

Kavliprisvinnere fra 2022
I Astrofysikk: Conny Aerts, Jørgen Christensen-Dalsgaard og Roger Ulrich
"For their pioneering work and leadership in the development of helioseismology and asteroseismology"

I Nanovitenskap: Jacob Sagiv, Ralph Nuzzo, David Allara og George Whitesides
"For self-assembled monolayers (SAMs) on solid substrates: molecular coatings to control surface properties"

I Nevrovitenskap: Jean-Louis Mandel, Harry Orr, Christopher Walsh and Huda Zoghbi
"For pioneering the discovery of genes underlying a range of serious brain disorders"

Mer om årets Kavliprisvinnere

Les mer om prisvinneren på Abelprisens nettsider.