Akademiets medlemstall pr 31. desember 2021

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Norske medlemmer: 277
Utenlandske medlemmer: 250

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:
Norske medlemmer: 251
Utenlandske medlemmer: 157

Til sammen: 935

Medlemmer som har gått bort: 13
 

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på en formell innvalgsprosess. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

To klasser
Medlemmene fordeler seg på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Nye medlemmer mottar hvert år sine diplomer i en høytidelig seremoni på Akademiets årsmøtet som vanligvis holdes på stiftelsesdagen 3. mai.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer under 70 år.

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 utenlandske medlemmer under 70 år.

De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti nålevende æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Medlemmer som ble valgt inn i 2021:
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske

Birgitte Freiesleben de Blasio, Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag
Fedor V. Fomin, Universitet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag
Bente Edvardsen, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 5; Biologi
Ottar Nordal Bjørnstad, Penn State, Pennsylvania USA/Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 5; Biologi
John-Arne Røttingen, Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper, Avdeling for bærekraftig utvikling, Utenriksdepartementet. Han er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet. Hun er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag
Inge Jonassen, Universitetet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 8; Teknologiske fag
 

Utenlandske
Eörs Szathmáry, Eötvös University, Budapest, Ungarn. Han er innvalgt i gruppe 5; Biologi
Tomas Hökfelt, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige. Han er innvalgt I gruppe 7; Medisinske fag
Robert Zorec, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Han er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag
 

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Norske

Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 1: Historie
Marianne Elisabeth Lien, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 2; Kulturfag og estetiske fag
Sigrid Blömeke, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi
Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi
Frode Helland, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 4; Litteraturvitenskap
Ola Mestad, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 6; Rettsvitenskap
Anna Nylund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er innvalgt i gruppe 6; Rettsvitenskap

Utenlandske
Samuel Scheffler, New York University, New York, USA. Han er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi
Richard Ling, Nanyang Technological University, Singapore. Han er innvalgt i gruppe 7; Samfunnsfag (Herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi

Årets Abelprisvinnere
László Lovász, Eötvös Loránd-universitetet i Budapest, Ungarn. Han er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag
Avi Wigderson, Institute for Advanced Study, Princeton, USA. Han er innvalgt i gruppe 1, Matematiske fag