Akademiets medlemstall
pr 8. mars 2024

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Norske medlemmer: 279
Utenlandske medlemmer: 262

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:
Norske medlemmer: 257
Utenlandske medlemmer: 149

Til sammen: 950

 

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på en formell innvalgsprosess. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

To klasser
Medlemmene fordeler seg på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Nye medlemmer mottar hvert år sine diplomer i en høytidelig seremoni på Akademiets årsmøtet som vanligvis holdes på stiftelsesdagen 3. mai.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer under 70 år.

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 utenlandske medlemmer under 70 år.

De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti nålevende æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Medlemmer som ble valgt inn i 2024:
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske og utenlandske medlemmer:

 • Paul Arne Østvær, Universitetet i Oslo og Università degli Studi di Milano. Han er innvalgt i gruppe 1, Matematiske fag.
 • Jemma Louise Wadham, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet. Hun er innvalgt i gruppe 3, Geofag.
 • Marit Reigstad, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet. Hun er innvalgt i gruppe 5, Biologi.
 • Jan Terje Andersen, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 6, Cellebiologi og molekylærbiologi.
 • Torbjørn Omland, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 7, Medisinske fag.
 • Maria H. Figueiredo Godinho, NOVA University Lisbon, Portugal. Hun er valgt inn i gruppe 2, Fysikk, astronomi og geofysikk.
 • Roger Pielke jr., University of Colorado, Boulder, USA. Han er valgt inn i gruppe 5, Biologi.
 • Gordon Brent Mills, Oregon Health & Science University, USA. Han er valgt inn i gruppe 6, Cellebiologi og molekylærbiologi.
 • Pierre Magistretti, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi-Arabia. Han er valgt inn i gruppe 7, Medisinske fag.
 • Valery A. Kashparov, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP). Han er valgt inn i gruppe 8, Teknologiske fag.
Bilde
Den matematisk-natirvitenskapelige klasse 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Norske og utenlandske medlemmer:

 • Fredrik W. Thue, OsloMet, Storbyuniversitetet. Han er valgt inn i gruppe 1, Historie.
 • Espen Røysamb, Universitetet i Oslo. Han er valgt inn i gruppe 3, Filosofi og psykologi.
 • Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen. Han er valgt inn i gruppe 6, Rettsvitenskap.
 • May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 6, Rettsvitenskap.
 • Johs. Hjellbrekke, Universitetet i Bergen. Han er valgt inn i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi).
 • Katrine V. Løken, Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun er valgt inn i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi).
 • Magne Mogstad, University of Chicago, USA. Han er valgt inn i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi).
 • Liv Ingeborg Lied, MF Vitenskapelige Høyskole. Hun er valgt inn i gruppe 8, Religionsvitenskap og teologi.
 • Pia Quist, Københavns universitet, Danmark. Hun er valgt inn i gruppe 5, Filologi og språkvitenskap.
 • Andreas Paulus, Georg-August-universitetet i Göttingen, Tyskland. Han er valgt inn i gruppe 6, Rettsvitenskap.
Bilde
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abelprisvinner 
Siste Abelpris ble delt ut i mai 2023. Prisen gikk til den argentisk-amerikanske matematikeren Luis A. Caffarelli (University of Texas i Austin). Han mottok prisen sitt "banebrytende bidrag til regularitetsteori for ikke-lineære partielle differensialligninger inkludert fri randverdiproblemer og Monge–Ampère-ligningen".

Kavliprisvinnere fra 2022
I Astrofysikk: Conny Aerts, Jørgen Christensen-Dalsgaard og Roger Ulrich
"For their pioneering work and leadership in the development of helioseismology and asteroseismology"

I Nanovitenskap: Jacob Sagiv, Ralph Nuzzo, David Allara og George Whitesides
"For self-assembled monolayers (SAMs) on solid substrates: molecular coatings to control surface properties"

I Nevrovitenskap: Jean-Louis Mandel, Harry Orr, Christopher Walsh and Huda Zoghbi
"For pioneering the discovery of genes underlying a range of serious brain disorders"

Mer om årets Kavliprisvinnere

Les mer om prisvinneren på Abelprisens nettsider.