Akademiets medlemstall pr 11. mars 2022

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Norske medlemmer: 282
Utenlandske medlemmer: 253

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:
Norske medlemmer: 255
Utenlandske medlemmer: 159

Til sammen: 949

Medlemmer som har gått bort: 4
 

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på en formell innvalgsprosess. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

To klasser
Medlemmene fordeler seg på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Nye medlemmer mottar hvert år sine diplomer i en høytidelig seremoni på Akademiets årsmøtet som vanligvis holdes på stiftelsesdagen 3. mai.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer under 70 år.

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 utenlandske medlemmer under 70 år.

De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti nålevende æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

 

Medlemmer som ble valgt inn i 2022:
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske

Tor Eldevik, Universitetet i Bergen. Han er valgt inn i gruppe 2: Fysikk, astronomi og geofysikk
Anna Nele Meckler, Universitetet i Bergen. Hun er valgt inn i gruppe 3: Geofag
Inger Greve Alsos, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er valgt inn 5: Biologi
Rebecca Jane Cox, Universitetet i Bergen. Hun er valgt inn i gruppe 7: Medisinske fag
Sigrun Halvorsen, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 7: Medisinske fag
Truls Raastad, Norges idrettshøgskole. Han er valgt inn i gruppe 7: Medisinske fag 
Thor Inge Fossen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han er valgt inn i gruppe 8: Teknologiske fag

Bilde
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse - nye medlemmer 2022

Utenlandske
Elaine Cohen, University of Utah, Salt Lake City, USA. Hun er innvalgt i gruppe 1: Matematiske fag
Richard F, Riesenfeld, University of Utah, Salt Lake City, USA. Han er innvalgt i gruppe 1: Matematiske fag
Stephen Vincent Faraone, Upstate Medical University, NY, USA: Han er innvalgt i gruppe 7: Medisinske fag
B. Pontus Persson, Humboldt universität, Berlin, Tyskland: Han er innvalgt i gruppe 7: Medisinske fag
 

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Norske

Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i 3: Filosofi og psykologi
Inger Berg Ørstavik, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 6: Rettsvitenskap
Alexander Wright Cappelen, Norges Handelshøyskole, Bergen. Han er innvalgt i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
Kristian Skrede Gleditsch, University of Essex, Colchester, Storbritannia. Han er innvalgt i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)

Bilde
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap - nye medlemmer 2022
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap - nye medlemmer 2022

Utenlandske
Peter Christian Müller-Graff, Universität Heidelberg, Heidelberg Tyskland. Han er innvalgt i gruppe 6: Rettsvitenskap
Jayne Svenungsson, Lunds universitet, Lund, Sverige. Hun er innvalgt i gruppe 8: Religionsvitenskap og teologi

Alle utenlandske nye medlemmer: 

Bilde
Dnva - alle utenlandske medlemmer 2022

Årets Abelprisvinnere
Årets Abelpris ble delt ut i mai 2022. Prisen gikk til den amerikanske matematikeren Dennis Parnell Sullivan (Stony Brook University/ Graduate School and University Center of the City University of New York). Han mottok prisen for “for hans banebrytende bidrag til topologien i bredeste forstand, og særlig dens algebraiske, geometriske og dynamiske aspekter”.

Bilde
Abelprisvinner 2022, Dennis Sullivan, mottar Abelprisen av H.M Kong Harald.
Abelprisvinneren Dennis Sullivan mottok Abelprisen fra H.M Kong Harald i Det Norske Videnskaps Akademi 24. mai 2022.