Akademiets medlemstall pr 8. mars 2024 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Norske medlemmer: 279
Utenlandske medlemmer: 262

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:
Norske medlemmer: 257
Utenlandske medlemmer: 149


Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på en formell innvalgsprosess. Akademiet har både norske og utenlandske medlemmer.

Medlemmer i Akademiet er nominerte og valgt av andre medlemmer. Kriteriene for innvalg er basert på vitenskapelige resultater og innsats, også utover eget fagområde.

Medlemmene er delt i to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Mer informasjon i statuttene.

Hvert år velges det 10-25 nye medlemmer.

Det er både norske og utenlandske medlemmer i Akademiet.
 
En plass blir ledig når et medlem fyller 70 år eller dør. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett. Valgreglementet har utfyllende informasjon om valgprosessen i Akademiet. 

Kvinneandelen i Akademiet er rundt 40 prosent. Antallet reflekterer tallet på kvinnelige professorer i Norge.

Akademiet arbeider systematisk med å øke kvinneandelen og siden 2016 har kvinneandelen lagt rundt 40 prosent. Utfyllende informasjon og en oversikt over kjønnsfordeling er i denne artikkelen (pdf). 

De nye medlemmene for 2024 i begge klasser, og utenlandske medlemmer er presenterte i denne nyhetssaken

Abelpris- og Kavliprismottakerne oppnår også medlemskap i Akademiet.