Styret og ledelsen

Bilde
Montasje av presidium 2021

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi 2021:

Presidium
Preses: Hans Petter Graver 
Generalsekretær: Gunn Elisabeth Birkelund
Visepreses: Kenneth Ruud | Terje Lohndal

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Leder: Kenneth Ruud
Nestleder: Reidunn Aalen
Sekretær: Susanne Viefers

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Leder: Terje Lohndal
Nestleder: Ellen Mortensen
Sekretær: Hilde Sandvik

Styremedlemmer