Styret og ledelsen

Bilde
Presidiet 2023

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi 2023:

Presidium
Preses og styreleder: Lise Øvreås
Generalsekretær: Gunn Elisabeth Birkelund
Visepreses: Kjetil Taskén | Terje Lohndal

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Leder: Kjetil Taskén 
Nestleder: Kristian Ranestad
Sekretær: Knut Børve

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Leder: Terje Lohndal
Nestleder:  Øystein Linnebo
Sekretær: Astri Andresen

Øvrige styremedlemmer
Karin Andreassen
Cathrine Holst
Hans Munthe-Kaas

Varamedlemmer til styret
Helge Jordheim
Iver B. Neumann
Einar Uggerud

Ansattrepresentant i styret
Marina Tofting 
Eva Halvorsen (vara)