Styret og ledelsen

Bilde
Presidium 2022

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi 2022:

Presidium
Preses: Lise Øvreås
Generalsekretær: Gunn Elisabeth Birkelund
Visepreses: Kenneth Ruud | Terje Lohndal

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Leder: Kenneth Ruud
Nestleder: Reidunn Aalen
Sekretær: Susanne Viefers

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Leder: Terje Lohndal
Nestleder: Ellen Mortensen
Sekretær: Hilde Sandvik

Styremedlemmer
Helge Holden
Unni Olsbye
Tore Rem

Ansattrepresentant i styret
Marina Tofting 
Eva Halvorsen (vara)