Samarbeid

Bilde
Detalj kakkelovn5

Utstrakt samarbeid

Det Norske Videnskaps-Akademi har et utstrakt samarbeid med departementer, akademier, organisasjoner og næringsliv både i Norge og internasjonalt.

Det er nedfelt i Akademiets statutter at det skal representere norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner. Akademiet er derfor medlem av en rekke internasjonale vitenskapelige organisasjoner.

Internasjonalt samarbeid
I tillegg betaler Akademiet for norske fagmiljøers og foreningers medlemskap i over 30 forskjellige faglige og vitenskapelige internasjonale organisasjoner. (Se egen menyknapp til venstre)