Samarbeid

Bilde
Detalj kakkelovn5

Utstrakt samarbeid

Det Norske Videnskaps-Akademi har et utstrakt samarbeid med departementer, akademier, organisasjoner og næringsliv både i Norge og internasjonalt.

Akademiet representerer norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner. Akademiet er derfor medlem av en rekke internasjonale vitenskapelige organisasjoner.