Internasjonalt samarbeid

Medlemskap i internasjonale organisasjoner 

Akademiet representerer norsk vitenskap ikke bare i Norge, men også vis-a-vis utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner.

Akademiet er blant annet medlem i følgende organisasjoner og sammenslutninger:

Akademisammenslutninger:

 • All European Academies (ALLEA)
  ALLEA er en organisasjon for 59 europeiske akademier.
 • The European Academies' Science Advisory Council (EASAC)
  Organisasjon for vitenskapsakademier i EU, Norge og Sveits for Science advice-arbeid.
 • Union Academique Internationale (UAI)
  Global organisasjon for nasjonale akademier innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
   

International Science Council og dets medlemsorganisasjoner:

 • The International Science Council (ISC)
  Det internasjonale vitenskapsråd; en organisasjon som arbeider for de naturfaglige vitenskapers fremme. 
 • International Astronomical Union (IAU)
  Verdensomspennende vitenskapelig organisasjon for astronomi.
 • International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
  Vitenskapelig organisasjon for geodesi og geofysikk.
 • International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
  Vitenskapelig organisasjon for fysikk.
 • International Mathematical Union (IMU)
  Internasjonal vitenskapelig organisasjon for matematikk.
 • International Union of Biological Sciences (IUBS)
  Internasjonal vitenskapelig organisasjon for biologi.
 • International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
  Internasjonal vitenskapelig organisasjon for kjemi.
 • International Union for Quarternary Research (INQUA)
  Internasjonal organisasjon for kvartær forskning.
 • International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM)
  Internasjonal organisasjon for teoretisk og anvendt mekanikk.
 • International Union of Crystalography (IUCr)
  En internasjonal vitenskapelig organisasjon for krystallografi.
 • International Union of Radio Science (URSI)
  En internasjonal vitenskapelig organisasjon for elektromagnetiske felt og bølger. 
 • International Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST)
  Den internasjonal organisasjonen for historie og filosofi for vitenskap og teknologi.
 • Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science (DLMPS)
  Divisjon innen den internasjonale organisasjonen for historie og filosofi for vitenskap og teknologi.
 • The International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)
  En internasjonal vitenskapelig organisasjon som tar for seg spørsmål som er relevante innen biokjemi, molekylærbiologi og beslektete disipliner.
   

Andre organisasjoner:

 • Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)
  Tverrfaglig komite som arbeider med havrelaterte spørsmål, oppnevnt under International Science Council (ISC).
 • International Association for the History of Religions (IAHR)
  Den samlende foreningen for alle religionshistoriske og -vitenskapelige fagmiljøer i verden.
 • Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE)
  Internasjonal tverrfaglig organisasjon for miljøfaglige tema.
 • International Human Rights Network
 • Comité International Permanent des Linguistes (CIPL)
  Internasjonal komite for lingvistikk.
 • Heidelberg Laureate Forum
 • Lindau Nobel Laureate Meetings