Internasjonalt samarbeid

Medlemskap i internasjonale organisasjoner 

Akademiet representerer norsk vitenskap ikke bare i Norge, men også vis-a-vis utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner.

Akademiet er blant annet medlem i følgende organisasjoner og sammenslutninger:

Akademisammenslutninger:

 • All European Academies (ALLEA)
  ALLEA er en organisasjon for 59 europeiske akademier.
 • The European Academies' Science Advisory Council (EASAC)
  Organisasjon for vitenskapsakademier i EU, Norge og Sveits for Science advice-arbeid.
 • Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA)
  Sammenslutning av europeiske akademisammenslutninger
 • InterAcademy Partnership (IAP)
  Global organisasjon.
 • Union Academique Internationale (UAI)
  Global organisasjon for nasjonale akademier innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
   

International Science Council og dets medlemsorganisasjoner:

 • The International Science Council (ISC)
  Det internasjonale vitenskapsråd; en organisasjon som arbeider for de naturfaglige vitenskapers fremme. 
 • International Astronomical Union (IAU)
  Verdensomspennende vitenskapelig organisasjon for astronomi.
 • International Mathematical Union (IMU)
  Internasjonal vitenskapelig organisasjon for matematikk.
 • International Union of Biological Sciences (IUBS)
  Internasjonal vitenskapelig organisasjon for biologi.
 • International Union of Radio Science (URSI)
  En internasjonal vitenskapelig organisasjon for elektromagnetiske felt og bølger. 

Andre organisasjoner: