Senter for grunnforskning – CAS

Nysgjerrighetsdrevet forskning

Hovedformålet til CAS (Centre for Advanced Study) er å fremme nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning. Hos CAS gis forskerne et romslig budsjett og en unik mulighet til å jobbe uforstyrret og sammenhengende med sin forskning.
Professor Camilla Serck-Hanssen er vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning (CAS).

Bilde
Camilla Serck-Hansen
Professor Camilla Serck-Hanssen er vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning (CAS).

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) er en forskningsstiftelse, grunnlagt av Det Norske Videnskaps-Akademi i 1989.

Om forskningsgruppene
Forskningen ved CAS er gruppebasert, og prosjektene er initiert av forskerne selv. Hvert år bevilger CAS midler til tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og av og til på tvers av):

  • humaniora/teologi
  • samfunnsvitenskap/juss
  • naturvitenskap/medisin/matematikk

En forskningsgruppe får tilbringe et helt akademisk år i CAS’ lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78 i Oslo.

Hvem kan søke?
Alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan søke om å lede en gruppe ved CAS. Søkeren setter selv sammen sin forskergruppe, og kan invitere fremragende kolleger fra hele verden til å bidra i prosjektet. Deltakernes opphold varierer i lengde, fra noen måneder til hele året. Gruppelederne oppholder seg ved CAS i hele perioden.
Utvelgelsen av de tre forskningsgruppene skjer etter en omfattende prosess med internasjonale sakkyndige. Avgjørelsen skjer to år før oppstart slik at gruppelederne har god tid til å planlegge.

Detaljert informasjon om søknadsprosessen finnes på CAS sin nettside.

CAS er i hovedsak finansiert av Kunnskapsdepartementet.