Nyheter

Nyhetsarkiv

Kirsti Strøm Bull ble på årets siste medlemsmøte 8. desember valgt som ny visepreses. Kirsti Strøm Bull er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo,  og har sin arbeidsplass ved Institutt for privatrett.

Nils Christian Stenseth, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, er slått til ridder av Légion d'Honneur av Frankrikes ambassadør i Norge, Brigitte Collet. Légion d'Honneur er den høyeste æresordenen i Frankrike og ble innstiftet av Napoleon Bonaparte i 1802.

Petroleum Geo-Services (PGS) og Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en samarbeidsavtale om støtte til tiltak for å øke interessen for matematikk generelt og for å styrke kompetansen i matematiske fag både i Norge og i utviklingsland. Avtalen har en årlig ramme på 3 millioner kroner over en periode på 5 år med oppstart i 2012.

Samspillet mellom grunnforskning og anvendelsen av forskningsresultatene til å gjøre forretninger ble belyst fra mange forskjellige synsvinkler på årets VISTA-dag på Det Norske Videnskaps-Akademi. De fleste mente at de utfordringene man har ikke må stå i veien for et enda bedre samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og næringslivet. På lengre sikt vil det kunne gagne begge parter. Statoils forskningsdirektør Karl Johnny Hersvik (bildet) innledet til debatt.

Brudd på mennseskerettighetene kjenner ingen landegrenser. Akademiets menneskerettighetskomité har nå tatt opp tre nye saker i henholdsvis De Arabiske Emirater, Vietnam og India. Brev til myndighetene i de aktuelle statene vises som vedlegg til denne nyhetssaken.

Etter 50 år vendte Nansen Minneforelesning tilbake til Universitets Aula, der den aller første minneforelesningen ble holdt 10. oktober 1961. 50- årsjubileet for arrangementet og markering av 150- årsdagen for Nansens fødsel ble markert 10. oktober med et innholdsrikt program i Univeritets nyoppussede og tradisjonsrike aula.  Det Norske Videnskaps-Akademi ble beæret med kongelig besøk, da både H.M Kongen og H.M Dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit overvar minneforelesningen. Heller ikke publikum lot vente på seg, og nærmere 400 personer fylte opp aulaen og bidro til et svært vellykket arrangement.

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning 2011 er gått til  kjemiprofessor Trygve Helgaker. Prisen på 1 million kroner ble delt ut av forskningsminister Tora Aasland under Forskningens festaften i Oslo konserthus 21. september. Prisvinneren mottar også skulpturen Møbius, laget av billedhugger Aase Texmon Rygh. Trygve Helgaker er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Yaras Birkelandpris for 2011 innen kjemi er tildelt PhD Tor Erik Kristensen for hans avhandling "Polymer-Supported Chiral Organocatalysts". Prisen på 25.000 kroner og et diplom ble overrakt av Pierre  Herben, direktør for innovasjon i Yara, i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi i dag, 22. september.

Menneskerettighetskomiteen i Det Norske Videnskaps-Akademi har engasjert seg i en lang rekke saker i flere land. De tre nyeste sakene gjelder en barnelege i India (bildet), en professor i Bahrain og sju ledere for Baha'i- menigheten i Iran. Komiteen, som ledes av professor Arne Haaland, har sendt brev til aktuelle myndigheter i et forsøk på å hjelpe mennesker som er utsatt for grove menneskerettighetsbrudd.

Et begivenhetsrikt første halvår ble avsluttet med en historisk sommerfest som markerte at det i 2011 er 100 år siden Akademiet overtok Astrupvillaen. Men etter noen sommerstille uker kan Akademiet igjen ønske velkommen til mange spennede begivenheter. Akademiets generalsekretær, Øivind Andersen, presenterer her noen av høstens høydepunkter.