Yaras Birkelandpris til Tor Erik Kristensen

Yaras Birkelandpris for 2011 innen kjemi er tildelt PhD Tor Erik Kristensen for hans avhandling "Polymer-Supported Chiral Organocatalysts". Prisen på 25.000 kroner og et diplom ble overrakt av Pierre  Herben, direktør for innovasjon i Yara, i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi i dag, 22. september.

Bilde
Tor Erik Kristensen fikk overrakt Yaras Birkelandpris på 25.00 kroner av Pierre Herben, direktør for innovasjon i Yara. Foto: Eirik Furu Baardsen
Tor Erik Kristensen fikk overrakt Yaras Birkelandpris på 25.00 kroner av Pierre Herben, direktør for innovasjon i Yara. Foto: Eirik Furu Baardsen

Tor Erik Kristensen ble tildelt PhD-graden ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo i august 2010. Arbeidet ble utført under veiledning av førsteamanuensis Tore Hansen og professor Finn Knut Hansen, begge ved Kjemisk Institutt.

Vedtektene for Yaras Birkelandpris er følgende: Prisen skal tildeles den PhD-avhandlingen som best møter Birkelands forskerånd. Det skal derfor legges vekt på at det vitenskapelige innholdet i oppgaven bidrar så langt som mulig til teknologiske gjennombrudd og innovasjon. Videre skal prisen fokusere på miljø og teknologi, og skape interesse for tverrfaglig forskning og utvikling.

- Yaras mål er å inspirere til fremragende forskning og bidra til å synliggjøre solide resultater. Innovasjon er basis for både Yaras og samfunnets fremskritt. Jeg vil gratulere Kristensen med et utmerket arbeid, sier  Herben.

Tor Erik Kristensens avhandling kombinerer grunnforskning av høy kvalitet innen tre disipliner; organisk syntese, katalyse og polymerkjemi. Formålet med avhandlingen har vært å utvikle teknologi for å kunne anvende heterogen organokatalyse i fremstilling av kirale legemidler. For å lykkes med dette har Kristensen utviklet nye fremstillingsmåter for organokatalysatorer og forankring av disse på polymerkuler samt testet deres aktivitet.

Avhandlingen starter med en omfattende og svært leseverdig redegjørelse av de viktigste forskningstemaene samt vitenskapelige resultater av arbeidet. Kristensen viser solid kontroll og eierskap til prosjektet. Hans fascinasjon og dedikasjon til de underliggende vitenskapelige spørsmål er relatert til og motivert av de foreliggende teknologiske utfordringer. Avhandlingen inneholder fem artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter av høy kvalitet i tillegg til en USA patentsøknad, som alle har Kristensen som hovedforfatter.

Tor Erik Kristensens arbeid er utmerket grunnleggende tverrfaglig forskning av den type forskning som Kristian Birkeland blir husket for utenfor Norge i dag. Det er også et klart mål for Kristensen avhandling å bidra til å møte de økte krav til lave nivåer av urenheter i farmasøytiske produkter. Avhandlingen kombinerer derfor ulike elementer som gir virkelig nyskapende vitenskap med problemstillinger fra det virkelige liv helt i ånden for Birkelandsprisen.
 
Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi ble første gang delt ut i 2009. Prisen deles ut årlig og skal alternere mellom fysikk og kjemi. Prisvinneren velges ut av en komité på fem medlemmer, inkludert en representant for Yara, en representant fra Norsk Fysisk Selskap og en representant fra Norsk Kjemisk Selskap.

Priskomiteen består av: Knut Børve (leder), Universitetet i Bergen, Inger Reidun F. Aukrust, Synthetica AS, Per Knudsen, Yara, Per Amund Amundsen, Universitetet i Stavanger og Carl Angell, Universitetet  i Oslo.