Ambisiøst høstprogram for Akademiet

Et begivenhetsrikt første halvår ble avsluttet med en historisk sommerfest som markerte at det i 2011 er 100 år siden Akademiet overtok Astrupvillaen. Men etter noen sommerstille uker kan Akademiet igjen ønske velkommen til mange spennede begivenheter. Akademiets generalsekretær, Øivind Andersen, presenterer her noen av høstens høydepunkter.

Akademiets hovedarrangementer høsten 2011

Akademiets hus blir rammmen rundt en rekke arrangementer i løpet av høsten. Foto: Eirik Furu Baardsen

5. september:
Basic, long-term Research: Potential and Priorities

Åpent møte om grunnforskningens vilkår der redaktøren av Science, Bruce Alberts, og Nobelprisvinner Tim Hunt deltar sammen med statsråd Tora Aasland og direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

8. september:  
Professor John Shepherd CBE FRS, University of Southampton:
Science, Policy & Controversy: Fisheries Management , Pollution Control and Climate Change. Kommentarinnlegg ved Tor Saglie og Lars Walløe m.fl.

22. september:
Birkelandforelesningen. Foreleser: Professor Ryoichi Fujii fra Solar-Terrestrial Environment Laboratory ved Nagoya University i Japan (deltakelse etter invitasjon)

10. oktober:
Nansen Minneforelesning på 150-årsdagen i Universitetes Aula. 
Åpning ved preses Øyvind Østerud. Innledning ved Harald Dag Jølle. Hovedforedrag ved James Hurrell, Senior Scientist ved National Center for Atmospheric Research i Colorado, USA: Environmental change over the Arctic: A perspective relative to Nansen’s polar explorations. Utdeling av Frakomiteens Nansenbelønning for polarforskning. Sang ved Isa Gericke. Kong Harald og Dronning Sonja har tilsagt sitt nærvær.  

20. oktober:
Akademimøte i regi av Historisk-Filosofisk klasse: Biografisjangeren belyst ved biografene om Helge Ingstad. Innledere: Jorunn Hareide og Christian Keller.

24. - 25. oktober:
Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag. Tema: Religion as conceived of  in contemporary societies.

3. november:
Akademimøte i Bergen, Hotel Terminus: Tron Frede Thingstad: Strategier på liv og død: Mekanismer som former havets mikrobielle økosystem.

8. november:
Norges Bank-seminaret. Visesentralbanksjef Jan Fr. Quigstad: Om å forvalte rikdom. Hovedkommentatorer: Einar Lie og Eivind Smith (deltakelse etter invitasjon)

17. november:
Akademimøte: Arnoldus S. Blix: Roald Amundsen – forsker eller grobian?

8. desember:
Akademimøte: Viggo Hagstrøm: Rettslige aspekter ved kunstauksjoner.