Årets Møbius tildelt Trygve Helgaker

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning 2011 er gått til  kjemiprofessor Trygve Helgaker. Prisen på 1 million kroner ble delt ut av forskningsminister Tora Aasland under Forskningens festaften i Oslo konserthus 21. september. Prisvinneren mottar også skulpturen Møbius, laget av billedhugger Aase Texmon Rygh. Trygve Helgaker er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Bilde
Trygve Helgaker, vinner Årets Møbius for fremragende forskning. Foto: Jon Solberg, Norges forskningsråd

 Trygve Helgaker, vinner av Årets Møbius for fremragende forskning. Foto: Jon Solberg, Norges forskningsråd

Norges forskningsråds formidlingspris gikk til et annet Akademi-medlem, nemlig økonomiprofessor Kalle Moene.  

Også flere andre Akademi-medlemmer har mottatt priser og utmerkelser.

Jens Erik Fenstad er blitt utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk forskning. Fenstad var den første lederen i Abelstyret og spilte en viktig rolle da Abelprisen ble etablert.

Universitetet i Oslos forskningspris for 2011 gikk til filologen Cathrine Fabricius Hansen og den nyopprettede innovasjonsprisen gikk til biologen Inger Sandlie.

Eivind Smith er blitt æresdoktor ved Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. Han sitter i styret i Det Norske Videnskaps-Akademi.