Akademiets menneskerettighetskomité setter søkelys på tre nye saker

Brudd på mennseskerettighetene kjenner ingen landegrenser. Akademiets menneskerettighetskomité har nå tatt opp tre nye saker i henholdsvis De Arabiske Emirater, Vietnam og India. Brev til myndighetene i de aktuelle statene vises som vedlegg til denne nyhetssaken.

I De Forenede Arabiske Emirater er en universitetslærer i økonomi arrestert for sin politiske virksomhet i april, og risikerer opp til fem års fengsel for å ha fornærmet "presidenten, flagget eller nasjonale symboler". 

Dr. Nasser bin Ghaith, som underviser i internasjonal økonomi ved Abu Dabi avdelingen av Paris Universitet, ble arrestert 10. april i år etter at han sammen med 130 andre akademikere hadde undertegnet en henstilling til presidenten om å innføre direkte valg til et nasjonalt råd med lovgivende makt.

Han og fire av hans medfanger er anklaget for å ha krenket landets president, dets flagg eller nasjonale symboler, en forbrytelse som kan straffes med opp til fem års fengsel.

Dr. Garh er kjent som en aktiv forkjemper for menneskerettighetene, og det foreligger ingen troverdige vitnesbyrd for at han har anvendt voldelige metoder. Menneskerettskomitéen ber i et brev til landets president om at dr. Bin Gaith blir stilt for en åpen og uavhengig domstol dersom myndighetene har bevis for at han har begått forbrytelser i den internasjonalt aksepterte betydning av ordet, eller -- hvis slike bevis ikke finnes - om at han blir satt fri umiddelbart.

I august 2010 ble en Vietnamesisk universitetslærer og menneskerettsforkjemper arrestert og tiltalt for "handlinger som siktet mot å styrte regjeringen". Et år senere ble han etter en rettssak som varte en halv dag, dømt til tre års fengsel og deretter tre års husarrest.

Professor Pham Minh Hoang er professor i matematikk ved Ho Chi Minhs Tekniske Universitet. Han har dobbelt fransk og vietnamesisk statsborgerskap og vendte tilbake til Vietnam fra Frankrike i år 2000. Han har vært en ivrig forkjemper for menneskerettigheter og demokrati og har vært assosiert med Viet Tan, også kjent som Det Vietnamesiske Reformparti. Den vietnamesiske regjering karakteriserer Viet Tan som en terroristorganisasjon, internasjonalt er partiet kjent som en ikkevoldelig reformbevegelse. I tiden før han ble arrestert, hadde professor Hoang støttet folkelige protester mot kinesisk gruvevirksomhet i Vietnam.

I India ble en helsearbeider og menneskerettsaktivist i delstaten Chhattisgarh arrestert av delstatens politi i desember 2009. Han ble stygt mishandlet etter arrestasjonen, og har nå sittet 22 måneder i fengsel uten å ha fått sin sak prøvet for en åpen og rettferdig domstol.

Kopa Kunjam har fem års utdannelse i helsefag og har arbeidet i et offentlig helseforetak. Han har vært aktiv i en organisasjon som arbeider for rettighetene til den undertrykte folkegruppen adavasi,, og har dokumentert og offentliggjort opplysninger om overgrep mot denne folkegruppen begått av en lokal væpnet milits og statens sikkerhetspoliti. Han er formelt siktet for å ha drept en leder av militsen, men ingen troverdige beviser er lagt fram for offentligheten, Amnesty International hevder at har er arrestert på grunn av sin politiske virksomhet.

Menneskerettskomitéen ber i et brev til Indias president at Kopa Kunjam må bli satt fri umiddelbart.