Vitenskapsakademiet og seismikkselskapet PGS inngår millionavtale om matematikksatsing i Norge og Afrika

Petroleum Geo-Services (PGS) og Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en samarbeidsavtale om støtte til tiltak for å øke interessen for matematikk generelt og for å styrke kompetansen i matematiske fag både i Norge og i utviklingsland. Avtalen har en årlig ramme på 3 millioner kroner over en periode på 5 år med oppstart i 2012.

Samarbeidsavtalen er todelt. Den nasjonale delen består av bidrag til Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, Abelstipend og til nettstedet matematikk.org. Internasjonalt er intensjonen å støtte utvikling av og undervisning i matematikk i utviklingsland. Det foreligger konkrete planer om å støtte etableringen av et regionalt «Center of Excellence in Mathematics» i Afrika.

Bilde
Samarbeidsavtalen ble signert av konsernsjef Jon Erik Rienhardsen i PGS og generalsekretær Øivind Andersen i Det Norske Videnskaps-Akademi. Til ventre: Helge Holden, styreleder i Abelfondet. Foto: Svein Erik Dahl
Samarbeidsavtalen ble signert av konsernsjef Jon Erik Rienhardsen i PGS og generalsekretær Øivind Andersen i Det Norske Videnskaps-Akademi. Til ventre: Helge Holden, styreleder i Abelfondet. Foto: Svein Erik Dahl

˗  For PGS er dette et nyttig og viktig steg for å vise at vi tar et samfunnsansvar, sa konsernsjef Jon Erik Reinhardsen etter undertegnelsen. ˗ PGS er et selskap med mange høyt utdannede, spesielt innen geofag der matematikken ligger i bunn. Det var derfor naturlig for oss å ta kontakt med Akademiet og Abelfondet da vi begynte å undersøke hva som kunne være interessant for oss å engasjere oss i, forklarte Reinhardsen som selv har hovedfag i matematikk. Han trakk fram at PGS med denne avtalen kan bidra til utdanning og forskning i de landene der selskapet har virksomheter, spesielt i Afrika. Det arbeides med planer om å etablere et regionalt senter for matematikk der ungdom fra flere land kan få utdanning og der det også etter hvert kan gis tilbud til forskere.

Jon Erik Reinhardsen var også glad for at PGS kan bli assosiert med viktige tiltak for å øke matematikkinteressen blant ungdom i Norge.
Øivind Andersen takket på vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi for det gode samarbeidet med PGS som nå har resultert i en avtale om bidrag på 15 millioner kroner over de neste fem årene.

Helge Holden, styreleder i Abelfondet, var glad for støtten til Abelprisen. Et av prisens hovedformål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. Med støtten fra PGS vil Abelfondet kunne si ja til flere gode prosjekter. At avtalen med PGS har støtte til matematikkundervisning i utviklingsland som et hovedpunkt, er meget gledelig, understreket Helge Holden.