Akademiets menneskerettighetskomité engasjert i saker i Iran, India og Bahrain

Menneskerettighetskomiteen i Det Norske Videnskaps-Akademi har engasjert seg i en lang rekke saker i flere land. De tre nyeste sakene gjelder en barnelege i India (bildet), en professor i Bahrain og sju ledere for Baha'i- menigheten i Iran. Komiteen, som ledes av professor Arne Haaland, har sendt brev til aktuelle myndigheter i et forsøk på å hjelpe mennesker som er utsatt for grove menneskerettighetsbrudd.

Appell for indisk barnelege

Bilde
Kampanjen for å få satt fri den indiske barnelegen Dr. Binyak Sen er verdensomspennende.
Kampanjen for å få satt fri den indiske barnelegen Dr. Binyak Sen er verdensomspennende.

I januar i år sendte komiteen et brev til den indiske presidenten der de ber om at barnelegen Dr. Binyak Sen settes fri da det under rettssaken ikke ble lagt frem noe som tydet på at han hadde begått noen forbrytelse i den vanlige betydning av ordet.

Den 24. desember 2010 ble Dr. Binyak Sen dømt til livsvarig fengsel for å ha tatt del i en sammensvergelse for væpnet opprør mot den indiske regjering.

Komiteen skriver:
Dr. Sen er internasjonalt kjent som en spesialist på offentlig helsevern og en utrettelig menneskerettsaktivist. Han har vært visepresident for den respekterte indiske menneskerettsorganisasjonen People's Union for Civil Liberties og generalsekretær for avdelingen i delstaten Chhattisgarh.

Ifølge de opplysningene vi har fått har han aldri brukt vold, eller rådet andre til å bruke voldelige metoder. Han ble arrestert i mai 2007 og er siden blitt holdt i Raipur Central Prison i staten Chhattisgarh. I desember 2010 ble han dømt til døden for forræderi etter en summarisk rettssak i Sessions Court i Raipur. Under rettsaken ble det ikke lagt frem noe som tydet på at han hadde begått noen forbrytelse i den vanlige betydning av ordet. Amnesty International beskriver ham som en samvittighetsfange som er fengslet utelukkende fordi han har brukt sin frihet til å ha egne meninger, sin ytringsfrihet og assosiasjonsfrihet.

Saken vakte internasjonal oppmerksomhet og menneskerettskomiteen oppfordret i januar Indias president til å sette Dr. Sen fri umiddelbart. Subsidiært ba vi om at han ble satt fri mot kausjon mens hans anke ble behandlet. 15. april ga Indias Høyesterett pålegg om at han måtte settes fri mot kausjon.

Brevet til Indias president Pratibha Devisingh Patil vises som vedlegg.

Baha'i-menighet forfølges i Iran

Syv ledere for Baha'i menigheten i Iran ble den 7. august 2010 dømt til 20 års fengsel for "spionasje for Israel", for å "spotte det hellige" og for "propaganda mot staten".

Dommene ble senere redusert til 10 år. De holdes nå innesperret i Raja´i Shahr Fengsel hvor de lever under helsefarlige forhold i overfylte celler sammen med voldelige kriminelle og fanger med smittsomme sykdommer.

De sju ble arrestert i begynnelsen av 2008. I januar 2009 skrev Komitéen til Lederen for den islamske republikk og ba om at de måtte løslates. Denne oppfordringen ble så gjentatt i nye brev til iranske myndigheter i mars 2011.

Brevet til Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei, leder av Islamic Republic, Iran, vises som vedlegg.

Banket opp av sikkerhetspolitiet

Dr. Mahoud Jahromi som er professor i telekommunikasjon ved Ahlia
University of Bahrain ble arrestert natten til 14. april i år da sikkerhetspolitiet trengte seg inn i hans hjem, banket ham opp i hans kones nærvær og tok ham med til et ukjent sted.

Den 28. juli sendte Menneskerettskomitéen et brev til kongen av Bahrain og ba om professor Jahromi måtte få ta kontakt med sin familie og sin advokat. Hvis myndighetene hadde indisier for at han hadde begått en forbrytelse i den vanlige betydning av dette ordet, ba vi om at han måtte bli gjort kjent med anklagene mot ham. Hvis myndighetene ikke hadde slike indisier, ba vi om at han måtte bli satt fri umiddelbart.
Vi er siden blitt underrettet om at han er overført til Al Galaa Prison og at hans familie har fått lov til å besøke ham. Han er nå anklaget for å ha "oppfordret til hat mot regimet og/eller deltagelse i ulovlige demonstrasjoner", og rettsaken mot ham er nær forestående.

Brevet til Bahrains kong Shaikh Hamad bin 'Issa Al-Khalifa vises som vedlegg.


Akademiets menneskerettighetskomité

Menneskerettskomiteens formål er å understøtte uavhengigheten til vitenskapsakademier verden over og å fremme og forsvare menneskerettene til vitenskapsmenn og -kvinner, studenter og andre som lærere, helsepersonell og ingeniører. Spesielt skal komitéen arbeide for å få løslatt dem som holdes fengslet i strid med menneskerettene og for å motarbeide og forhindre mishandling og tortur.