Årsmøtet 2024: Forskningspolitisk årstale og bilder

- Forskningen må nå fram til de som skal sette den ut i livet

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

På årsmøtet i Akademiet fredag 3. mai presenterte preses i Akademiet Lise Øvreås sin forskningspolitiske redegjørelse. Bildegalleri nederst i denne saken. 

Bilde
Lise Øvreås på talerstolen
Lise Øvreås. Foto: Thomas B. Eckhoff

-Det er heldigvis en stabil og høy tillit til forskningen i Norge. Samtidig ser vi at vi ikke alltid når fram. Livet i Oslofjorden er truet av store mengder utslipp av nitrogen. Likevel har Klima og miljødepartementet gitt sprengstoffabrikken, Chemring Nobel lov til å femdoble forurensningen og utslippet sitt til Oslofjorden, fordi regjeringen vil øke produksjonen av norsk ammunisjon etter store donasjoner til Ukraina. Dette er et typisk eksempel på at når ulike prioriteringsområder settes opp mot hverandre må klima og miljø «ofres» - Forsvaret trumfer her miljø, sier Lise Øvreås i sin årstale. 

Program for årsmøtet:

  • Forskningspolitisk innledning ved preses i Akademiet, Lise Øvreås.
  • Utdeling av diplomer til Akademiets nye medlemmer.
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin.

Foredrag ved Ole Petter Ottersen, Professor MD, PhD. Acting Secretary-General The Guild of European Research-Intensive Universities:

Academic collaboration in a turbulent world 

Sammendrag
"Det økende presset på akademisk frihet og institusjonell autonomi, den økende geopolitiske turbulensen som truer med å fremme proteksjonisme og politiske intervensjoner i universitetenes forsknings- og internasjonaliseringsagenda; det demokratiske tilbakefallet i Europa og i verden for øvrig; de raskt utviklende globale utfordringene (innen klima, miljø, helse, økonomi og andre) som krever en respons fra universitetenes side, når det gjelder forskning, utdanning og innovasjon og den raskt økende utviklingen av kunstig intelligens som fordrer proaktivitet fra akademia for å balansere muligheter med risiko."

Bilde
Ole Petter Ottersen
Ole Petter Ottersen på årsmøtet. Foto: Thomas B. Eckhoff

Ole Petter Ottersen (Dr. Med. 1982) ble utnevnt som professor i medisin ved Universitetet i Oslo i 1992, ledet Anatomisk Institutt ved samme universitet 1997-1999, var prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet 2000–2002 og ledet Senter for Molekylærbiologi og Nevrovitenskap (Senter for Fremragende Forskning) 2002-2009. Han var sjefsredaktør for tidsskriftet Neuroscience (offisielle tidsskrift for International Brain Research Organization) 2006–2009. Ottersen ble valgt som rektor ved Universitetet i Oslo i 2009, og han tjenestegjorde i denne rollen frem til 2017. I perioden 2017-2023 var Ottersen rektor ved Karolinska Institutet. Han er fungerende generalsekretær for The Guild of European Research Intensive Universities, visepresident i Virchow Foundation, gjesteprofessor ved Charité i Berlin, og leder av Enheten for Bærekraftig Utvikling (SUSTAINIT) ved Universitetet i Oslo. Ottersens forskning har fokusert på signaloverføring og vanntransport i hjernen og han har et sterkt engasjement for global helse. Han ledet Lancet-kommisjonen om globale styringsmekanismer for helse 2014 https://www.thelancet.com/commissions/global-governance-for-health og har tatt initiativet til en ny Lancet-kommisjon som skal analysere globale styringsmekanismer i perspektiv av COVID-19. Ottersen har vært medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1993 og er også medlem av Academia Europaea og Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. For full CV se https://www.med.uio.no/imb/english/people/aca/olep/cv_ole_petter_ottersen_160823.pdf

Relatert bildegalleri

Årsmøtet 2024