Nyheter

Nyhetsarkiv

Forskningsetisk utvalg inviterer til debattmøte
Valg på medlemsmøtet

Gunn Elisabeth Birkelund:  Nyvalgt generalsekretær i Akademiet

Birkelund tiltrer i januar 2021 og etterfølger Øystein Hov i stillingen. Birkelund er valgt for fire år. Hun er i dag visepreses i Akademiet og professor i sosiologi på Universitetet i Oslo.

10 years of Nansen Neuroscience Lectures

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) honors Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since the 10th of October 2010 the lectures are part of the Academy’s annual Nansen-celebration.

For the 10th celebration held by the Academy, on October the 12th 2020, Ragnhildur Þóra Káradóttir, University of Cambride and Háskóli Íslands (University of Iceland), and Lene Juel Rasmussen, University of Copenhagen, hold their respective lectures on "Myelin plasticity – a mechanism of learning and brain repair" and "Healthy Brain Aging: understand and intervene".

Persontrafikk:

Avkarbonisering av transportsektoren er en sentral del av overgangen til et lav- eller nullutslippssamfunn. Norge er i verdenstoppen når det gjelder elektrifisering av bilparken, men har fremdeles en lang vei å gå for å nå målene om 50 posent reduksjon i utslipp innen 2030. 
 

Forskningsetisk utvalg inviterer til debattmøte

Open access løftes fram som den nye muligheten til å gjøre forskningspublikasjoner tilgjengelige for alle interesserte uavhengig av dyre abonnementer. Norges forskningsråd har i Plan S satt krav om full og umiddelbar åpen publisering for utlysninger fra 2021.

Samtidig blir denne politikken beskyldt for å være en trussel mot akademisk frihet, vitenskapelig kvalitet og forskernes rettigheter. Hvorfor er debatten rundt Open Access og Plan S så polarisert? Og ser den likedan ut på alle fagområder?

Åpning av huset fra 1. september.

Under forutsetning av at myndighetene fortsetter å tillate at man kan være sammen med én meters mellomrom, åpnes Akademiets hus fra 1. september 2020.

Europeiske akademier om regenerativ medisin:

Europeiske akademier oppfordrer i en ny rapport til at biomedisinsk forskning må beskyttes mot villedende påstander:

– Stamceller og genterapi er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert. I tillegg ser vi at kommersielle klinikker som tilbyr uregulerte produkter og tjenester er et økende problem, sier professor Volker ter Meulen, som har ledet gruppen som har laget rapporten om regenerativ medisin.

Kavliprisen 2020

Kavliprisen 2020 går til forskning innen røntgenastronomi, oppfinnelsen av aberrasjonskorrigerte linser i elektronmikroskop og oppdagelsen av sansereseptorer for temperatur og trykk. 

Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim

Forskningen etter pandemien
Hva vi har erfart om forskningens betydning til nå i pandemien og i den nasjonale politikkutformingen? 
Hvordan kan forskningspolitikken ivaretas og utvikles som en bærebjelke i nasjonale og internasjonale fellesløsninger i pandemibekjempelsen spesielt og i samfunnsutvikling generelt?
Statsråd Henrik Asheim avlutter denne forelesningsrekken fra Vitenskapsakademiet, Pandemien - tillit i koronaens tid. Opptak av foredragene legges ut på nettsiden til Akademiet. 
 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Karl Magnus Laundal som er forsker ved Universitetet i Bergen, og er gruppeleder i Birkeland Centre for Space Science, et senter for fremragende forskning. 
 

Formiddagsmøte

Jørn H. Hurum er professor i paleontologi ved Naturhistorisk museum, UiO. Han er mest kjent for sin formidling og forskning rundt IDA fossilet i 2009 og som leder av de største vitenskapelige utgravningene på Svalbard noen gang, Øglegraverne (2004-nå). Han er opptatt av formidling og er faglig leder for ombyggingen av Brøggers hus (tidligere Geologisk museum) som åpner i 2022. 

 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Henning Kristoffersen. Han er sosialantropolog og har jobbet med Kina i mer enn 25 år i akademia og næringsliv. Han har ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai, vært direktør for internasjonale relasjoner og Kina-programmene ved Handelshøyskolen BI. Han har bodd seks år i Kina, og har blant annet gitt ut bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi.