Pride

Knytter kjønn og LHBTIQ+ rettigheter til arbeidet med demokrati

OM PRIDE

I 2022 var det femti år siden sex mellom menn ble avkriminalisert. Det var i 1972 at straffelovens paragraf 213 ble opphevet i Norge. 

Stonewall 1969

Stonewall-opprøret i New York 1969  regnes som starten på den moderne LHBT- bevegelsen. 

Prideparader ble opprinnelig markert til minne om demonstrasjonene i 1969 og er i dag en  feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold verden over.

Skeivt kulturår

I Norge ble det i 2022 feiret «Skeivt kulturår» ved mange kulturinstitusjoner. 

Demokratiets tilstand 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 inviterer vi politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på egen spilleliste på Akademiets YouTube-kanal.

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Om Halvor Moxnes 

Moxnes har vist engasjement for homofiles rettigheter både i Kirken og ellers i norsk samfunnsliv. Han er professor emeritus i teologi, med forskningsfokus blant annet på Det nye testamente, familie, seksualitet og kjønnsroller, samt kulturell kontekst for bibelfortolkning. 

Vitenskapsakademiet viser solidaritet og støtter Pride ved å heise regnbueflagget. Halvor Moxnes er medlem av Akademiet og deler sine refleksjoner.

– Flagget er en veldig synlig måte å vise støtte på. I juni, som er Pride-måneden, tar Akademiet ned det ukrainske flagget, men å flagge med Pride-flagget er på en måte også å flagge for Ukraina. En viktig del av Russlands begrunnelse for krigen er jo at Ukraina representerer LHBTQ+ verdier, som Putin hevder er en trussel mot Russland. Det viser hvilken politisk symbolbetydning Pride og LHBTQ+ har fått, sier Halvor Moxnes, professor emeritus i teologi ved Universitetet i Oslo og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. 

I over 30 år har flagget blitt brukt som et ikon i kampen for rettigheter for LHBTIQ-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn og skeive). 

Bilde
DNVA Pride
Regnbueflagget heises på Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA).
Bilde
Kvinne holder tale
Generalsekretær i Akademiet, Gunn Elisabeth Birkelund. (Foto: Thomas B. Eckhoff).

– Vi gjør dette for å støtte et åpent og liberalt samfunn preget av frihet, mangfold, og et inkluderende fellesskap. Regnbueflagget er et symbol for frigjøringskampen for LHBTIQ-personer, sier Gunn Elisabeth Birkelund.

Akademiet – en alliert

– Når Akademiet støtter friheten til selv å definere egen kjønnsidentitet, betyr det at Akademiet markerer at kampen for LHBTIQ rettigheter er en del av Akademiets eget verdigrunnlag, slik at det ikke bare er en tilfeldig støtte, sier Moxnes.

Bilde
Smilende mann
Halvor Moxnes. (Foto: Ola Gamst Sæther / UiO).

– Det er helt klart at det har betydning først og fremst for mange skeive, men også i offentligheten. En viktig side av denne markeringen er at i motsetning til mange bedrifter som støtter Pride, har Akademiet ikke noen økonomiske interesser i en slik støtte, sier han.

Demokrati under press 

Demokratiet er under økende press i Europa og i mange andre deler av verden. I Akademiets møteserie om Demokratiets tilstand 2023, belyser Akademiet nettopp de siste års tendenser med en rekke tilfeller av angrep på demokratiske institusjoner, for eksempel storming av kongressen i USA og Brasil.
 
– Det blir stadig tydeligere hvordan angrep på kvinne- og LHBTQ rettigheter, kjønnsstudier, kjønnsidentitet, er en viktig del av høyre-populistisk undergraving av demokratiet. I 2019 rammet dette direkte vårt søsterakademi i Ungarn. Akademiet har jo tatt viktige initiativ med møteserien og boken Hvor går demokratiet, og i år med serien Demokratiets tilstand. Jeg vil derfor utfordre Akademiet til å løfte opp problemstillingene knyttet til kjønn og LHBTIQ+ rettigheter og gjøre dem synlige i sitt arbeid med demokratiet, sier Moxnes.

Saken er fra 19. juni 2023.