Demokratiets tilstand 2023

Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene?

Strømmes
Arendalsuka- UiA-teltet
DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

-Sosial ulikhet er en utfordring for demokratiet

Demokratiske dilemma i bygd og by

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Fjerde møte i demokratiseren holdes under Arendalsuka, i samarbeid med Akademiet for yngre forskere og Universitets- og høyskolerådet.

Praktisk informasjon

Møtet holdes i UiA-teltet kl 13:00 torsdag 17. august.

Kontaktperson: Gro Havelin gro.havelin@dnva.no

Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene?

I vår ble ny Langtidsplan forskning og høyere utdanning (LTP) vedtatt i Stortinget, og regjeringen la nylig fram forslag til ny Universitets- og høgskolelov. Begge stiller tydeligere krav og forventninger til universitetene og høgskolene, samtidig som finansieringen av institusjonene blir svekket og planen frikobles fra statsbudsjettet.

Tidligere minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe varslet i tillegg “ekstrem oppussing” med flere nye styringssignaler for sektoren: Statlig (over)styring av lokalisering av institusjonenes studietilbud (f. eks Nesna), styring av opprettelse og nedleggelse av profesjonsutdannelser (se Hurdalsplattformen), og bruk av Statsbygg som prosjekt- og utbyggingsleder for institusjonenes byggeplaner.

I Danmark, og flere andre europeiske land, har det vært en sterkere politisk styring av universitetene og høgskolene. Bør Forsknings-Norge frykte at universitetene og høgskolenes uavhengighet, demokratiske integritet og akademisk frihet svekkes? 

Det Norske Videnskapsakademi, Akademiet for yngre forskere og Universitets- og høyskolerådet inviterer til debatt under Arendalsuka. 

Preses i DNVA Lise Øvreås, leder for AYF Nils Hallvard Korsvoll og styreleder i UHR Sunniva Whittaker møter statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) og Kari-Anne Jønnes (H) til debatt. 

Ole Torp leder debatten. 

Bilde
Arendal23
Se flere bilder fra panelsamtalen lenger ned på siden (Foto: Aron Løsnes)

*

Panelet

Lise Øvreås er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og professor i geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen. 

Sunniva Whittaker er styreleder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder. 

Nils Hallvard Korsvoll er leder i Akademiets for yngre forskere og førsteamanuensis ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. 

Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren.  

Lise Øvreås er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og professor i geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen.

Kari-Anne Jønnes er stortingsrepresentant for Høyre, og sitter i Utdannings- og forskningskomiteen. 

 

Bilde
Fra høyre: Nils Hallvard Korsvoll, Oddmund Løkensgard, Sunniva Whittaker
Bilde fra venstre: Nils Hallvard Korsvoll (Foto: Anne Lise Norheim-AYF), Oddmund Løkensgard (Foto: Ragne B. Lysaker) og Sunniva Whittaker (Foto: UiA)

 

Bilde
Bilde fra venstre: Ole Torp (Foto: Unni Irmelin Kvam), Lise Øvreås (Foto: Ola Gamst Sæther) og Kari-Anne Jønnes (Foto: Stortinget)
Bilde fra venstre: Ole Torp (Foto: Unni Irmelin Kvam), Lise Øvreås (Foto: Ola Gamst Sæther) og Kari-Anne Jønnes (Foto: Stortinget)

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord

 

 

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord
Bilde
Møt oss på Arendalsuka
Bilde
Banner
Relatert bildegalleri

Arendalsuka 2023