Demokratiets tilstand 2023

Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene?

Åpent
Arendalsuka- UiA-teltet
DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Fjerde møte i demokratiseren holdes under Arendalsuka, i samarbeid med Akademiet for yngre forskere og Universitets- og høyskolerådet.

Praktisk informasjon

Møtet holdes i UiA-teltet.

Kontaktperson: Gro Havelin gro.havelin@dnva.no

Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene?

I vår ble ny Langtidsplan forskning og høyere utdanning (LTP) vedtatt i Stortinget. Den stiller tydeligere krav og forventninger til universitetene og høgskolene, samtidig som finansieringen av institusjonene blir svekket og planen frikobles fra statsbudsjettet. I tillegg har statsråd Ola Borten Moe varslet “ekstrem oppussing” med flere nye styringssignaler for sektoren: Statlig (over)styring av lokalisering av institusjonenes studietilbud (f.eks Nesna), styring av opprettelse og nedleggelse av profesjonsutdannelser (se Hurdalsplattformen), og bruk av Statsbygg som prosjekt- og utbyggingsleder for institusjonenes byggeplaner.

I Danmark, og flere andre europeiske land, har det vært en sterkere politisk styring av universitetene og høgskolene. Bør Forsknings-Norge frykte at universitetene og høgskolenes uavhengighet, demokratiske integritet og akademisk frihet svekkes? 

Det Norske Videnskapsakademi, Akademiet for yngre forskere og Universitets- og høyskolerådet inviterer til debatt under Arendalsuka. 

Ole Torp leder debatten.

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord
Bilde
Møt oss på Arendalsuka
Bilde
Banner