Demokratiets tilstand 2023

– Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

Det Norske Videnskaps-Akademi
DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

-Sosial ulikhet er en utfordring for demokratiet

Demokratiske dilemma i bygd og by

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

 

I det tredje møte i serien Demokratiets tilstand 2023 er tema angrep på demokratiet. – Undergraving av tilliten til systemet kan være en del av forklaringen på hvorfor vi ser en utvikling med angrep på demokratiske institusjoner i en rekke land, sier professor Tore Rem. 

Bilde
Litteraturforsker Tore Rem, foto UiO.
- Et demokrati er avhengig av at folk opplever at deres stemme blir hørt, sier Tore Rem, professor i litteratur og direktør ved UiO:Demokrati. Foto: UiO

Samarbeid mellom Videnskaps-Akademiet og UiO:Demokrati

Dette møtet arrangeres i samarbeid med UiO:Demokrati

- UiO:Demokrati er en helt ny satsning ved Universitetet i Oslo, forteller Tore Rem, som er direktør ved UiO:Demokrati.
- Vi vil nærme oss ulike demokratispørsmål på tverrfaglig vis, og har som ambisjon å undersøke hva demokratiet betyr både som styringsform og i en videre samfunnsmessig forstand, som praksis. Vi driver først og fremst med forskning, men også formidling, samfunnskontakt og utdanning.

Viktig å få fram forskningens stemmer

Sammen med Akademiets generalsekretær Gunn E. Birkelund er Tore Rem programansvarlig for dette møtet. Rem er glad for samarbeidet med Videnskapsakademiet:
- Akademiet er et forum med høy troverdighet. De har vist at de evner å sette sentrale spørsmål på dagsordenen, og å særlig få fram forskningens stemmer, sier Rem. 

Tillit er sentralt for demokratiet

Tema for møtet er angrep på demokratiet. De siste årene har vi sett en dramatisk økning i angrep på demokratiske institusjoner, fra stormingen av Kongressen i USA og i Brasil til gatevold i en rekke land. Undergraving av tillit til systemet kan være en av grunnene til denne utviklingen, sier Tore Rem. 

- Tillit er helt sentralt for demokratiet. Og tilliten til systemet kan undergraves på en rekke ulike vis. Noen steder ser vi at avstanden mellom elite og folk har blitt større, andre steder har politikere aktivt undergravd demokratiet. Et demokrati er avhengig av at flest mulig opplever at de er genuine deltakere, at deres stemmer blir hørt.

Vi bør være beredt

- Er demokratiet som styringsform truet? 

- Det er ingen tvil om at demokratiet er under press, og også i tilbakegang. Det har flere av de store demokratimålingene, som Varieties of Democracy (V-Dem), vist de siste årene. Men å si at det er truet, er kanskje å ta hardt i, selv om mye synes å stå på spill i Ukraina-krigens tid.

- Bør vi være redde for angrep på demokratiet også i Norge?

- Vi bør ikke være redde. Vi lever i et av verdens mest velfungerende demokratier. Men vi bør være beredt, og vi bør være på vakt. Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare. Demokratiet blir aldri perfekt, det er noe vi alltid må arbeide for å forbedre.

En opplyst samtale

I panelet 14. juni deltar ekstremismeforsker Cathrine Torleifsson, Brasilekspert Benedicte Bull, 
Israelforsker Marte Heian Engdal, og Hallvard Notaker, som er ekspert på amerikansk politisk historie. Christian Tybring-Gjedde (FrP) og Jette Christensen (Ap) representerer politikerstanden. 

Tore Rem er spent på å høre både forskernes og politikernes perspektiver.
- Jeg håper at dette møtet vil by på en frisk og opplyst samtale om hvordan de siste kupplignende forsøkene i flere demokratiske land var mulig, og hva vi kan gjøre for å forhindre denne typen trusler mot demokratiet. 

*
Demokratiserien er støttet av Fritt Ord og Bergesenstiftelsen. 

*

Praktisk informasjon

Møtet ble holdt i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi. Opptak er tilgjengelig på Akademiets YouTube-kanal. 

Les mer om møtet her

Kontaktperson: Prosjektleder Gro Havelin, e-post gro.havelin@dnva.no

Telefon 22841500