Demokratiets tilstand 2023

Lokaldemokratiet

Åpent
Trondheim
DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Femte møte i demokratiserien holdes i Trondheim, og arrangeres i samarbeid med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Praktisk informasjon

Møtet holdes i Øysteinsalen i Erkebispegården i Trondheim. Meld deg på via påmeldingsskjema nederst på siden. 

Kontaktperson: Gro Havelin  E-post gro.havelin@dnva.no

 

Hvordan står det til med det norske lokaldemokratiet?

Lokaldemokratiet ser forskjellig ut i periferi og sentrum. I distriktene utøves demokratiet i et fragmentert kommunesystem med relativt lite kompetanse og kapasitet og mange samarbeidsløsninger. Samtidig er politikkens nærhet til og tillit i befolkningen en styrke. 

I større bysamfunn har politikken andre utfordringer og roller: større kompleksitet krever andre deltagelsesformer og beslutningsprosesser. 

Lokaldemokratiet er styrende for tunge velferdstjenester som skole, helse og omsorg. Det er spenninger rundt nasjonale føringer og finansiering, forskjeller versus likhet og profesjonenes makt. Hva kan vi si om lokalpolitikernes takling av dette?

På dette møtet inviterer vi politikere og forskere til å beyse styrker og svakheter i dagens organisering og virkemåte i bygd og by. 

Ole Torp leder møtet. 

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord
Bilde
Banner