Demokratiets tilstand 2023

Lokaldemokratiet

Åpent
Erkebispegården, Trondheim
DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

-Sosial ulikhet er en utfordring for demokratiet

Demokratiske dilemma i bygd og by

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Femte møte i demokratiserien holdes i Trondheim, og arrangeres i samarbeid med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Praktisk informasjon

Møtet ble arrangert i samarbeid mellom DNVA og DKNVS.

Det ble gjort opptak av møtet, som er tilgjengelig nederst på denne siden. 

Kontaktperson: Gro Havelin  E-post gro.havelin@dnva.no

Hvordan står det til med det norske lokaldemokratiet?

Lokaldemokratiet ser forskjellig ut i periferi og sentrum. I distriktene utøves demokratiet i et fragmentert kommunesystem med relativt lite kompetanse og kapasitet og mange samarbeidsløsninger. Samtidig er politikkens nærhet til og tillit i befolkningen en styrke. 

I større bysamfunn har politikken andre utfordringer og roller: større kompleksitet krever andre deltagelsesformer og beslutningsprosesser. 

Lokaldemokratiet er styrende for tunge velferdstjenester som skole, helse og omsorg. Det er spenninger rundt nasjonale føringer og finansiering, forskjeller versus likhet og profesjonenes makt. Hva kan vi si om lokalpolitikernes takling av dette?

På dette møtet inviterer vi politikere og forskere til å belyse styrker og svakheter i dagens organisering og virkemåte i bygd og by.

Ole Torp leder møtet. 

Panel

Ole Gustav Narud er statssekretær for kommunal- og distriksministeren. 

Mari Holm Lønseth representerer Sør-Trøndelag på Stortinget for Høyre.

Tom Cato Karlsen er statsforvalter i Nordland fylke. Han ledet Generalistkommuneutvalget som i mars 2023 leverte sin rapport i form av NOUen Generalistkommunesystemet - Likt ansvar - ulike forutsetninger. 

May Thorseth er professor i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og preses ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

Rune Jørgen Sørensen er professor i statsvitenskap og økonomi ved Handelhøyskolen BI.

Ann Karin Tennås Holmen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

 

Bilde
Fra venstre: May Tohorseth, Tom Cato Karlsen, Ann Karin Tennåss
Fra venstre: May Thorseth (Foto: NTNU),Tom Cato Karlsen (Foto: Statsforvalteren i Nordland) og Ann Karin Tennås Holmen (Foto: UiS)
Bilde
Mari Lønseth, Ole Gustav Narud og Rune Jørgen Sørensen
Fra venstre: Mari Holm Lønseth (Foto: Stortinget), Ole Gustav Narud (Foto: Trond A. Isaksen) og Rune Jørgen Sørensen (Foto: BI).

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Se opptak fra møtet her:

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord
Bilde
Banner