Demokratiets tilstand 2023

Velferd, ulikhet og demokrati

Åpent
Litteraturhuset i Bergen
DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Siste møte i demokratiserien holdes på Litteraturhuset i Bergen. Tema blir velferd, ulikhet og demokrati: Kan vi se en utvikling hvor sosial ulikhet  ikke bare blir en velferdsutfordring, men også en demokratisk utfordring?

Praktisk informasjon

Møtet holdes på Litteraturhuset i Bergen, og er åpent for alle.

Kontaktperson: Prosjektleder Gro Havelin E-post gro.havelin@dnva.no

Stemmer teller, men ressurser avgjør?

I hvilken retning utvikler de nordiske velferdsstatene seg? Noen mener vi ser en utvikling mot social division of welfare, som kan by på demokratiske utfordringer. 

"Stemmer teller, men ressurser avgjør", skrev Stein Rokkan for 60 år siden. Er vi inne i en utvikling hvor stemmene vil telle mindre og ulike former for økonomiske og politiske ressurser vil telle mer for utforingen av velferdsstaten? Kan vi se en utvikling hvor en mer sosialt differensiert velferdsstat ikke bare blir en velferdsutfordring, men også en demokratisk utfordring?

Blir økonomisk ulikhet politisk ulikhet?

Økende sosial og økonomisk ulikhet kan også føre til at ulikheter i mulighetene til politisk deltagelse. Dette kan få konsekvenser for utviklingen av velferdspolitikken. Som eksempel så har antallet nordmenn med privat helseforsikring økt drastisk de siste 20 årene. Hvilke sosiale og politiske konsekvenser kan en slik endring tenkes å ha? Dersom en dominerende del av de økonomisk velstående ordner seg med private helseforsikringer så kan en hypotese være at de samme gruppene, og politisk valgte representanter for disse, vil ha mindre interesse for å sørge for gode offentlige, skattefinansierte velferdsordninger. 

Bilde
The Three Worlds of Welfare capitalism book cover
Gösta Esping-Anderssens bok The Three Worlds of Welfare Capitalism har vært banebrytende innen velferdsforskning. På dette møtet kommer Esping-Andersen for å snakke om utviklingen av de nordiske velferdsstatene. Foto: Princeton University Press.

Den nordiske velferdsmodellen

Gjennom de siste 50 årene har samfunnsforskere bekrevet og analysert ulike velferdsstatsmodeller. Et banebrytende bidrag i denne forsknngen var Gösta Esping-Andersens The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990), der han på grunnlag av empiriske analyser skilte ut en sosialdemokratisk velferdsmodell som den mest omfattende, universalistsike og likhetsorienterte blant vestlige velferdsstater.

Hyppig brukte alternative begreper for "Den sosialdemokratiske modellen" er "den skandinaviske" eller "den nordiske modellen" - dels for å markere at mange politiske krefter utover de sosialdemokratiske partiene, både historisk og i nyere tid, har vært delaktige i utviklingen av de nordiske velferdsstatene til den form de har i dag. 

Utjevning av livssjanser

De nordiske, som andre, velferdsstater er under kontinuerlig endring. Velferdspolitikk kan ha mange formål. Et viktig mål i den nordiske velferdsmodellen har vært utjevning av livssjanser.

Hvor står den nordiske velferdsstaten i dag? Hvor går den?

Innledere

Bilde
Portrett av innledere.
Gösta Esping-Andersen, Ann Helen Bay, Jana Birke Belschner, Joakim Palme, Christine Meyer, Ruth Grung og Stein Kuhnle.

Gösta Esping-Andersen er sosiolog og regnes som en av Nordens viktigste velferdsforskere. Han er professor ved Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona. Hans bok The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990) har vært banebrytende innen velferdsforskning. 

Ann Helen Bay er professor ved fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. Hennes forskningsinteresser er blant annet velferdspolitikk og velferdsforvaltning.

Jana Birke Belschner er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun forsker blant annet på politisk representasjon blant unge. 

Joakim Palme er sosiolog og statsviter. Han er professor ved Department of Government på Uppsala universitet.

Christine Meyer er Høyres byrådslederkandidat i Bergen. Hun er professor i økonomi ved NHH.

Ruth Grung er byråd for helse og omsorg i Bergen. Hun har vært Stortingsrepresentant for Ap siden 2013. 

Stein Kuhnle er statsviter og professor emeritus ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har særlig forsket på velferdsstatens utvikling, og er forfatter av en rekke bøker med velferdsstaten som tema. 

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord
Bilde
Banner